Odborné knihy – trocha historie nikoho nezabije

/autor: /

Bauphysikalische Entwurfslehre

Bautechnischer Wärme-und Fochtigkeitsschutz

Friedrich Eichler, Horst Arndt

Kniha obecně popisující problematiku stavební fyziky k roku vydání tj. k roku 1989. Musím konstatovat, že tato kniha je vynikajícím a podrobný přehledem obecně platých informací, podkladů, rozborů stavebních konstrukcí z hlediska teplotních a vlhkostních procesů. Protože je takto kniha již staršího vydání jsou v ní uvedeny i teoretické výpočetní metody (ručně proveditelné) pro jednotlivé konstrukce z hlediska teploty a vlhkosti. To co za nás v současné době již plně řeší výpočetní technika.

Kniha je z doby, kdy byla velmi populární prefabrikace, takže obsahuje technická řešení různých typů spár, právě pro panelovou výstavbu a to s velmi podrobným rozborem tepelně vlhkonstních procesů.

Ke stažení:

EICHLER Friedrich, ARNDT Horst, Bauphysikalische Entwurfslehre, Bautechnischer Wärme-und Fochtigkeitsschutz, VEB Verlag für Bauvesen Berlin 1989, 2. vyd., 476 s. ISBN 3-345-00198-5