Ohlédnutí za konferencí REGENERACE BYTOVÉHO FONDU

/autor: /

Akciová společnosti Centrum stavebního inženýrství pořádala ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 VII. ročník celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU. Pro aktuální informace si do Hradce Králové přijelo 408 účastníků, kteří svojí účastí potvrdili zájem odborné veřejnosti o objektivní odborné přednášky.


Program letošního ročníku byl rozšířen o oblast budov občanské vybavenosti, včetně souvisejících dotací z programů IPRM nebo OPŽP.


Přednášející prezentovali technické novinky vedoucí k vyšším úsporám energie a ke kvalitnějšímu provádění rekonstrukcí a oprav. Zájem účastníků konference se soustředil nejenom na technické otázky, ale i na problematiku financování oprav bytového fondu a na další vývoj v oboru.


Na základě diskuse vedené v průběhu konference vzešla témata, na kterých bude z části postaven program příštího ročníku konference. V pořadí již 8. ročník této prestižní akce se bude konat ve dnech 13. a 14. listopadu 2012 opět v Hradci Králové.
Bližší informace o připravovaném ročníku se na webu www.regeneracebytovehofondu.cz objeví v průběhu dubna 2012.


Ing. Petr Kučera CSc.
Odborný garant konference