Hluk ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru staveb při obnovách a rekonstrukcích objektů

/autor: /

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vnějším chráněném prostoru stanoví součtem základních hladin hluku  LAeq,T  = 50 dB a příslušných korekcí (viz následující tabulky).


Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.


Přednášku Ing. Moniky Michálkové, která zazněla na konferenci Regenerace bytového fondu v Hradci Králové ve dnech 8. a 9. 11. 2011, si můžete přečíst zde.


 


Autor: Ing. Monika Michálková


Zdroj: konference Regenerace bytového fondu 2011