Oprava těsnosti světlíků

/autor: /
Velkoplošné skleněné světlíky jsou oblíbeným architektonickým prvkem, ale jejich vodotěsnost vlivem napojení není vždy 100%. Opravy jsou často velice nákladné a nezřídka je nutné vyměnit celý světlík. Tato výměna je ale finančně náročná ale není tuto výměnu absolvovat vždy. V loňském roce jsme provedli opravu a přetěsnění světlíků administrativní budovy. Střešní plášť včetně světlíků za dobu své 15ti leté existence byl 4 x různě opravován, ale bez velkého úspěchu.

Do prostoru pod atriem docházelo dlouhodobě k zatékání. Celý střešní plášť byl proveden z titanzinkové krytiny s minimálním spádem. Osazení světlíků bylo s nízkou manžetou a podkladní plech byl ukončen na svislé rovně. Velký pásový světlík je proveden bez nosné konstrukce, takže pohyb osob přímo po skle nebylo možné.

Roztažnost skla je jiné než plechové krytiny a trvalé přenesení těchto pohybů pomocí tmelení bylo nedostatečné. V interiéru byly na sádrokartonech vlhkostní mapy po zatékání zejména okolo světlíků a přes stojatou drážku u plechové krytiny. Provedené sondy naštěstí nezjistily poškození dřevěné nosné konstrukce.

Požadavek investora, aby byla stávající krytina zachována a aby celá oprava byla prováděna v atriu objektu za plného provozu umožnila právě použitá technologie. Na základě zpracované projektové dokumentace bylo přistoupeno k rekonstrukci za plného provozu. Oplechování u stávajících světlíků bylo demontováno a sklo bylo očištěno od všech nánosů tmelů.

o1.png
Světlík s demontovaným krycím oplechováním.

Byl namontován nový podkladní plech. Po té následovala zpětná montáž krycího plechu, který byl ukončen až u skla. Veškeré spoje byly pečlivě očištěny, odmaštěny a následně byla provedena izolace těchto detailů pomocí výrobku Triflex Pro Detail.

o2.png
Opravený světlík s napojením oplechování na sklo pomocí Triflex Pro Detail

Provedení izolace sice mírně zmenšilo velikost skla, ale dokázalo dokonale ošetřit tento problematický detail. U velkého pásového světlíku byl ošetřen pouze detail po obvodě. Pro plnou spokojenost investora byla použita izolace přibližně v barvě plechové krytiny TiZn.

Rekonstrukce takové složitosti a velikosti byla touto technologií do současnosti provedena v naší republice poprvé. Zkušenosti jsme čerpali ze zahraničních referenčních staveb od výrobce firmy Triflex GmbH & Co. Samozřejmostí a i naším profesním zájmem je sledování takto provedené technologie v časovém horizontu a proto bylo dohodnuto provádění bezplatných prohlídek.

Fotografie: zdroj autor