Zvukoměr – mobilní aplikace v chytrém telefonu

/autor: /
Společnost A.W.A.L. s.r.o., se zabývá stavební fyzikou včetně akustiky. Součástí společnosti je i akreditovaná laboratoř akustiky, která provádí měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí a měření neprůzvučností konstrukcí. V poslední době se často stává, že nás klienti požádají o návrh akustických opatření na konkrétní zdroj hluku (např. VZT či klima jednotka) s tím, že hlučnost zdroje má již změřenou. Na náš dotaz o jak věrohodný podklad se jedná, se často dozvíme, že si dotyčný vše změřil sám zvukoměrem ve svém mobilním telefonu.

Rychlý rozvoj technologie v oblasti tzv. „chytrých telefonů“ nám v poslední době umožňuje kromě telefonování a zasílání zpráv, používat mobilní telefony ke všem možným dalším účelům. Kromě všeobecných nástrojů jako jsou překladače, jízdní řády či mapy, se začínají objevovat i různé specializované aplikace včetně zvukoměru označeného jako „Sound Meter“. Zvukoměr používá pro měření hladiny zvuku mikrofon telefonu a ukazuje hodnoty v dB. Již v informacích od dodavatele aplikace jsme upozorněni na okolnost, že většina mikrofonů je sladěna s lidským hlasem (300 – 3400 Hz; 40 – 60 dB) a maximální hodnoty jsou omezeny hardwarem.

Chtěli jsme si tedy ověřit použitelnost této aplikace. Po stažení bezplatné aplikace zvukoměru „Sound Meter“ do dvou různých telefonů se na displejích zobrazily odlišné hodnoty okamžité hladiny akustického tlaku. V menu je možnost kalibrace zvukoměru, ale jak ji provést bez kalibrovaného zdroje není známo. Ani po provedení kalibrace obou zvukoměrů v telefonu s profesionálním zvukoměrem 1. třídy přesnosti o kterou jsme se pokusily se data na zvukoměrech nesjednotila tak, aby byla použitelná jako vhodný technický podklad.

o1.png
Hodnota okamžité hodnoty hladina akustického tlaku A v porovnání se zkalibrovaným zvukoměrem.

Věříme, že technika jde mílovými kroky kupředu, ale na základě této zkušenosti lze říci, že zatím mobilní aplikaci zvukoměru v telefonu nelze využít v současnosti ani k hrubé orientaci v dané hlukové situaci (hlavně při vyšších hladinách), natož pro získání odborného technického podkladu o dané hlukové zátěži nebo zdroji hluku.