Patní úhelník z poplastovaného plechu pro vytažení na svislou plochu u fóliových izolačních systémů

/autor: /,

Je to malý detail, ale chyby při jeho realizaci jsou až dramatické a samozřejmě se sčítají. Je až neuvěřitelné, kolik chyb se na jednom malém místě vyskytuje.
Funkce tohoto detailu je mimořádně důležitá, zajišťuje stabilitu hydroizolačního povlaku a eliminuje případně objemové změny hydroizolačních fólií.


Obr. č. 1 – technické řešení předmětného detailu podle dokumentace firmy Fatra, a.s.

Byť je to malý detail, ale nesmírně důležitý. Na následujících obrázcích je patrné, jak se takovýto malý a jednoduchá detail dá zvorat. Na jednom místě je velké množství prováděcích chyb, které se pak sčítají a důsledkem je buď neustálé látání hydroizolace nebo předělání daného detailu. Je nutné podotknout, že životnost při tomto provedení se pohybuje v řádu jednotek let. Tedy naprosto riziková životnost vzhledem k celému střešnímu plášti.


Obr. č. 2 – sonda u patního úhelníku

Na obr. č. 2 je konstrukční detail, kdy je patní úhelník ve spoji „na tvrdo“ přikotven k fasádnímu panelu. Kromě toho, že se mechanické kotvení vytrhne, ještě před tím ten patní úhelník zdeformuje. Tak, jak ukazuje modrá šipka. Červená dvojitá šipka pak ukazuje směr dilatačních pohybů. Z toho jasně vyplývá, že se musí patní úhelník zdeformovat a mechanické kotvení se musí vytrhnout. Není zde respektovaná možnost vzájemných dilatačních pohybů.
Samozřejmě je patrné, že i přivaření fólie k fóliovému plechu je naprosto nedostatečné, tak, jak ukazuje obrázek č. 3. Při porovnání s detailem na obr. č. 1, tam chybí plošné navaření na horizontální část úhelníku, který je označen zelenou šipkou.

Obr. č. 3 – nedostatečné přivaření k patnímu úhelníku

Na obr. č. 4 je jiný způsob mechanického kotvení patních úhelníků k podkladu. Jsou to kotvy, které by teoreticky a v souladu s detailem na obr. č. 1, měly perforovat patní úhelník, ale ten jen přidržují, takže se může deformovat podle potřeby a teplotního namáhání. To má za důsledek nekontrolovatelné pohyby, které namáhají hydroizolační povlak, který pak namáhán cyklickým namáháním, kde pak vznikají únavové trhliny, které jsou na obr. č. 5.

 

Obr. č. 4 – nefunkční mechanické kotvení, které patní úhelník pouze přidržuje, v žádném případě nefixuje jeho polohu


Obr. č. 5 – důsledky dilatačního pohybu dvou kusů patního úhelníku — vzájemně


Obr. č. 6 – takto by měl vypadat patní úhelník, který se používá pro kotvení hydroizolačních fólií v koutech

V tomto případě je nutné vyrábět úhelníky na míru, protože rozteče vln nosných plechů jsou různé. Pak je nutné dbát, aby tyto úhelníky byly přesně osazeny v souladu s vlnami nosného profilovaného plechu.

Takže, když shrnu všechny chyby, které se na tomto příkladu konstrukčního detailu vyskytují, tak to je:
– nedostatečné navaření na patní úhelník, které není schopné dostatečně přikotvit fólii k tomuto konstrukčnímu prvku
– nevhodné kotvení a nevhodné jeho provedení, které buď brání dilatačním změnám absolutně – patní plech se deformuje a v konečné fázi se vytrhne z podkladu
– pouze přidržuje patrní úhelník, který si pak libovolně klouže a v místě koncentrace pohybu, tj. na styku dvou patních plechů pak vzniká únavová trhlina tak, jak je dokumentováno na obr. č. 5.
K eliminaci tohoto druhu poruch je nutné jen mít dostatečné znalosti a pečlivost při provádění.

Podklady: Firemní podklady Fatra, a.s., resp. A.W.A.L. s.r.o., resp. vlastní autora.