Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl IV.

/autor: /,

 

Obr. č. 40 – technické řešení ochrany hydroizolace u vnější části parkoviště

Obr. č. 41 – v rámci provádění byl detail na obr. č. 34 modifikován do tohoto

Konstrukční detail ukončení hydroizolace na atice, resp. na konstrukcích, které nebyly obloženy keramickými prvky byl pozměněn tak, že klempířský prvek byl zaříznut do šikmé spáry v těchto konstrukcích, tj. byl vložen (vtlačen) do vytmelené spáry, což je ještě výhodnější technické řešení, které eliminuje tmelení na klempířským prvkem, které je nutné udržovat.

Obr. č. 42 – mechanické kotvení hydroizolace páskem

Obr. č. 43 – mechanická ochrana hydroizolace zaříznutá do podkladní konstrukce

Obr. č. 44 – mechanická ochrana hydroizolace zaříznutá do podkladní konstrukce

Obr. č. 45 – detail ukončení izolace na svislé konstrukce

Obr. č. 46, a, b, – mechanická ochrana hydroizolačního povlaku provedená podle předcházejícího detailu

Obr. č. 47 – schéma nového technického řešení ochrany hydroizolačního povlaku