Vnější obálka budovy dle principů trvale udržitelné výstavby, pro zdravou a energeticky efektivní budovu

/autor: /,

V posledních několika letech jsme začali projektovat budovy se silnější a účinnější tepelně izolační vrstvou, která by umožnila vysoké úspory energie a lepší vnitřní prostředí. Zapomněli jsme však na důležitost holistického přístupu v projektování budov, se zvláštním důrazem na detaily.

Obzvláště problematické mohou být detaily „stěny – základová deska“, „stěny – plochá nebo šikmá střecha“ a spoje, protože zde často dochází k přerušení tepelné izolace v konstrukci, a následně ke vzniku tepelného mostu. To může vést k výskytu chladnějších vnitřních povrchů, kde kondenzuje vlhkost ze vzduchu a vytváří tak optimální podmínky pro vznik plísní. Díky efektivnějším a vzduchotěsnějším oknům a dveřím se tento negativní důsledek projevuje velmi rychle i na místech, kde bychom to jindy nečekali.

Obrázek 1: Vnější obálka budovy dle principů trvale udržitelné výstavby

Náročné stavební aplikace
Nejnáročnější stavební aplikace v případě obvodového pláště budovy, které vyžadují zvláštní pozornost, jsou:
1. nosná a tepelná izolace pod základovými deskami, což je pro nás zcela nová aplikace,
2. vnější horizontální a vertikální tepelná izolace staveb v zemi v nekonstrukčních aplikacích (i v případě podzemních vod),
3. střechy s obrácenou skladbou izolace (včetně parkování na střeše a zelené střechy) za účelem dosažení odolné střechy a užitečného povrchu.
Při projektování těchto aplikací musí být materiál vyhodnocen jako dostatečný podle EOTA. Znamená to, že vlastnosti materiálu se výrazně nezmění po celou dobu životnosti budovy. Rovněž musí být zdůrazněna důležitost montáže obvodového pláště, protože se jedná o klíčovou roli u energeticky účinných budov s dlouhou životností.
Jako příklad můžeme použít izolaci soklu, při které jsou jedinečné podmínky kvůli konstantnímu vystavení vlhkosti a možnému poškození hydroizolace V důsledku toho bychom se měli zaměřit na její ochranu. To lze elegantně provést tepelnou izolací, která může být aplikována vně hydroizolace a funguje jako ochranná i tepelně izolační vrstva. Podobný přístup lze použít i pro aplikace s plochou střechou, čehož využívá systém plochých střech s obrácenou skladbou izolace, popřípadě střešní systém OPTIMO (se spádovanou tepelnou izolací).

Materiál
Přestože se může zdát nepřirozené aplikovat tepelnou izolaci vně hydroizolace, umožňuje to vhodný výběr tepelně izolačního materiálu. Extrudovaný polystyren (FIBRANxps) byl navržen přesně pro tyto aplikace. Je to možné díky jeho vlastnostem, jako je vysoká pevnost v tlaku (300-700 kPa), vysoká tlaková síla, nízká absorpce vody a nízká tepelná vodivost.
Co se může pokazit?
Pokud projektování neprobíhá se zřetelem na zvláštní opatření a podmínky, mohou se aplikace v případě rovných střech a základových desek stát noční můrou investora a dodavatele.
1. Plochá střecha
Zhoršení vodotěsnosti vedoucí k prosakování plochých střech. Výsledkem je nezdravé a nepříjemné životní prostředí. Viz příklady níže.

Obrázek 2: Rozpadající se balkon                            Obrázek 3: Poškozená hydroizolace

 

2. Aplikace obvodových stěn
Tepelný most a poškození hydroizolace také způsobují nezdravé životní prostředí a ztráty energie. Je velmi důležité, aby byla hydroizolace chráněna. Tím zabráníme poškození, jak je např. znázorněno na obr. 4. Navíc nesmíme zapomenout na zmíněnou kontinuální tepelnou izolační vrstvu, abychom předešli vzniku plísně, viz obr. 5.

Obrázek 4: Poškozená hydroizolace                          Obrázek 5: Plíseň způsobená tepelným mostem

Jak postupovat správně?
Pomocí projektování trvale udržitelné ploché střechy s obrácenou skladbou izolace, coby inovovaným řešením s vrstvou pro snížené zadržování vody a spádovanými deskami, které současně fungují jako tepelná izolace a odvod vody. Tímto postupem můžeme vytvořit střechu s nadstandardní dobou životnosti.


Obrázek 6: Udržitelná zelená střecha s vysokou životností a obrácenou skladbou izolace

V projektech využívajících nové a inovativní řešení, jako je např. základová deska na extrudovaném polystyrenu kde je hydroizolace bezpečně položena mezi dvěma vrstvami tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu s dodatečnou radonovou ochranou. Na tomto „izolačním“ kompozitu, který funguje jako polštář i v případě seismicity nebo nárazového větru, je beton nebo jiná základová deska instalována a okamžitě chráněna proti vlhkosti a tepelným ztrátám.

Obrázek 7: Založení na XPS pod základovou deskou
A nakonec renovace stávající budovy, která nabídne stejné pohodlí jako nová s využitím chytrých řešení a logických postupů.

Obrázek 8: Renovace soklové části, perimetru

 

FIBRAN s.r.o., e-mail: vojtech.usela@fibran.cz