Poruchy z požárního hlediska

/autor: /

Požární hledisko se sice u střešních plášťů v současné době dominantně vztahuje k hydroizolačnímu povlaku, ale na celý střešní plášť včetně tepelné izolace a nosné konstrukce je přesto nutno hledět jako na komplex.Při požárech některých hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů vznikají jedovaté zplodiny, které si v ničem nezadají s bojovými plyny. Jde zejména o materiály, které obsahují chlór a obdobné prvky. Proto se např. u syntetických fólií eliminují chlorovaná změkčovadla. Kromě hydroizolačních materiálů mohou mít tyto negativní vlastnosti i tepelné izolace, a to zejména izolace na bázi pěněných plastů.


Poruchy střešních plášťů v důsledku požárního namáhání:


 • v době provádění, rekonstrukce,

 • při provádění střešních plášťů se používají PB hořáky, které v neodborných rukou, nebo v nepoučených rukou dokáží spálit leccos. Druhou variantou jsou neočekávané okolnosti, změny podkladních materiálů a konstrukcí, které změny parametry hořlavosti střešního pláště, • v době užívání.


   


  Troubles concerning flammability


  Fire regulations are primarily connected to waterproofing, but the whole roof  should be  taken under consideration including thermo-insulation and the support construction.


 •  


  During a fire waterproofing and thermo-insulation are burnt and toxic fumes and particles are given off. These fumes are similar to military gases. This especially happens with materials that have chlorine as a component. Now  the tendency is to decrease the use of chlorine plasticizer in synthetic foils. Beyond synthetic  foils, chlorine is also present in foam thermo-insulation and during the a the same dangerous fumes and particles are given off.


   


  Troubles with flat roofs in fire are always dependent on their degree of flammability.


   


  ·        During the construction or reconstruction


  ·        During the construction of a flat roof we use torches, in unqualified hands this can be very dangerous, it´s possible that they could destroy everything. The second variant is the use of very flammable material hidden within construction or unexpected changes of construction materials.


  ·        During use