Poruchy vyplývající z provozu a údržby a všeobecně se zacházením s hydroizolacemi

/autor: /

Slušně, s úctou a dobře bychom se měli chovat nejen k lidem, ale i svým věcem, či výsledkům práce své i někoho jiného. Proto i střešní plášť si zaslouží dobré zacházení…Pokud si sami postavíte rodinné domek, vydáte mnoho úsilí a každičký „šrám“ vás bude hodně mrzet. Bohužel v naší malé zemi už není pravidle dobré zacházení s věcmi, které nám tak úplně nepatří. Příkladem mohou být žalostné pohledy na desítky zanedbaných střech od starých bytových domů až po novější ploché střešní pláště tak rozšířených domů panelové výstavby.


Jakých nejdůležitéjších zásad by se uživatel měl držet, aby minimalizoval riziko poškození střešního pláště (hlavně hydroizolačního souvrství) a nezpůsobil si poruchy vyvolávající nepříjemnosti v podobě nejen zatékání? • pravidelné kontrola střešního pláště (minimálně jednou ročně) nejlépe v jarních měsícíh, kdy jsou vhodné klimatické podmínky a pokaždé po mimořádné klimatické situaci, jako např. vichřice,krupobití apod., • údržba odvodňovacího systému střechy, tedy kontrola a čistění vpustí, okapů, liniových žlabů, případných zákoutí, apod., • pravidelná obnova krycích nátěrů nejen konstrukčních detailů (u některých izolací), ale i oplechování, prvků umístěných na střešním plášti podléhajících korozi (nástavby VZT, telekomunikační zařízení, atd). Samostatnou kapitolu pak tvoří obnova tzv. „trvale pružných tmelů,“ jejich životnost nebývá delší než dva roky (životnost udává výrobce konkrétního tmelu), • významnou roli v životnosti střešního pláště hraje provoz, kterému je vystavena. Je třeba si uvědomovat, že např. nepochozí střešní pláště nejsou opravdu navrhovány pro účely kouřových dýchánků některých skupin obyvatel domu, či že na hydroizolaci opravdu není dobré pokládat ostré předměty, natož do ní zapichovat hřebíky, nebo zde skladovat stavební suť po dřívějších opravách…, • podle účelu střešní konstrukce by na ni měl být umožněn přístup pouze oprávněným a kvalifikovaným osobám.


  Co myslíte, není lepší dobře se o střechu starat, než jí neustále díky lidské bezohlednosti, či lenosti opravovat?.


   


  Troubles arising from usage and maintenance (handling and care)


  With respect to good behavior we should treat other people well and so should we treat things. We should treat people´s work in the same way. Therefore, we should  treat roofs likewise … 


 •  


  What should the user do to minimalize his/her risk of damages due to leaks in roofs (mainly waterproofing membranes)? There is a principle one should follow, and if it is not followed the roof might not be watertight.


   


  ·        Regular checks of roofs (at least once per year), optimally in the spring months, when there are good climatic conditions and the after all abnormal climatic events like heavy storms, hailstorms, etc.


  ·        Maintenance of the drainage system of the roof,  this means checking and cleaning of outlets, gutters, difficult to access parts of the roof. 


  ·        The sheet metal parts of the roof should be regularly repainted, also other metallic parts of the roof should be likewise maintained against corrosion. A separate chapter is about renewing sealants, because the lifetime of sealants is generally not very long (rarely longer than two years).


  ·        A very important factor in the lifetime of roofs is its function. If you have an inaccessible roof you can´t use it like a pedestrian roof or as storage for waste or useless things.


  ·        Depending on the type of roof, only allow people who are qualified to access it.


   


  What do you think is better, to take good care of your roof, or constantly repair it due to human irresponsibility and laziness?