Poučení z praxe

/autor: /,

Klempířské prvky teras jsou vystavené drsným klimatickým podmínkám

Zima odešla a stopy po sobě zanechala. Zima, mráz, voda a námrazy umí projevit svou sílu, a to zejména na konstrukce, které tomu nejsou přizpůsobeny (nejsou na takové vlivy připraveny).

Z následujících obrázků je patrné, jak dopadne oplechování rohu terasy, které je vystavené drsným klimatickým podmínkám, a to zejména mrazu a ledu. Místo, které je touto destrukcí postižené, je velmi chladné. Je totiž ochlazované ze tří stran. Proto je potřeba, aby byl tento detail navržen a proveden tak, aby měl velmi stabilní poklad.

Obr. 1, 2 – Poničená klempířské konstrukce na rohu objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roh stavební konstrukce nejenže má nejnižší teploty z celého obvodu konstrukce, ale má taky nejvíce přechodů přes 0 °C. Jinak řečeno, v těchto místech se nejčastěji střídá tání s mrznutím. To zapříčiňuje, že je zde největší zatížení námrazami.

V tomto konkrétním případě se jedná o významné množství krápníků, které tuto část konstrukce samozřejmě zatěžují. Čím větší zatížení, tím větší destrukce, a to zejména tehdy, když tyto konstrukce nejsou položeny na dostatečně únosný podklad. Proto je nutné oblasti, které jsou z výše uvedeného hlediska rizikové, zesilovat tak, aby přežily odpovídající extrémní zatížení.