Pozvánka na veletrh Střechy Praha a výstavu Úspory energií a obnovitelné zdroje

/autor: /

Dovolujeme si Vaši firmu pozvat k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Střechy Praha, který se chystá na svůj 10. jubilejní ročník. Uskuteční se stejně jako každým rokem na pražském Výstavišti v Holešovicích a to v termínu 24. – 26. ledna 2008. Velcí i malí výrobci, dovozci a obchodní firmy nabízející v souhrnu dnes již velmi široký sortiment výrobků pro šikmé i ploché střechy zde mají své místo.  Nedílnou součástí veletrhu Střechy Praha bude již počtvrté specializovaná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje. Přihláškové materiály naleznete na http://www.strechy-praha.cz/. S ohledem na kapacitu haly a letošní zvýšený zájem vystavovatelů by měly firmy, kterým záleží na atraktivním umístění expozice, zaslat přihláškové materiály co nejdříve.

 

K 10.tému jubileu se chystá řada novinek a doposud nejbohatší program doprovodných aktivit.

Zvýrazněnými tématy 10. ročníku veletrhu Střechy Praha jsou:

 


 • Ploché střechy s důrazem na provozní střechy
        jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy
       Terasy * Balkony * Lodžie
       Střešní zahrady

 • Zateplovací systémy
        správné způsoby použití pro šikmé i ploché střechy a svislé pláště budov
        hodnocení energetické náročnosti budov 

 • Dřevo jako stavební materiál

 

Všechna hlavní témata budou podpořena rozsáhlou teoretickou částí s řadou odborných přednášek a diskusních fór.

 

Balkony, Lodžie, Terasy, Střešní zahrady 

Stále častějším a vyhledávanějším řešením zastřešení se v současné době pro svou efektivnost stávají tzv. provozní střechy. Je pryč doba, kdy jejich realizace byla něčím výjimečným a tomu odpovídala i jejich konstrukce, která byla často navrhována nesystémově. V dnešní době je velmi důležité, aby složení provozních vrstev odpovídalo především předpokládanému druhu provozu. Kromě běžných balkonů se totiž stávají vyhledávanými i terasy a zatravněné střechy – střešní zahrady, které mohou plnit estetickou, ekologickou, ale i odpočinkovou funkci. V souvislosti s tím se rozrůstá i počet výrobců, kteří na tuto situaci reagují a nabízí nejrůznější nové výrobky a technologie. Vhodným technickým řešením u teras, balkonů a lodžií lze zásadním způsobem zvýšit spolehlivost a životnost těchto pochůzných střech. Tímto řešením může být využití některých z prvků, které dnes nabízí řada výrobců – různá provedení dlaždic, podložky pod dlažbu, lepící malty nebo lepidla, spárovací hmoty, dilatační prvky, stěrkové hydroizolace, výrobky tvořící plošnou drenáž, odvodňovací prvky, atd. Výběr nabízených výrobků a technologií je dnes velmi rozmanitý a prochází napříč přes téměř všechny oblasti výrobců, zastoupeny jsou jak tradiční výrobky a technologie, tak ty méně běžné. Proto pro vás 10. jubilejní ročník veletrhu Střechy Praha 2008 chystá širokou nabídku těchto výrobků právě pro balkony, lodžie, terasy a střešní zahrady. Kromě této specifické oblasti budou na veletrhu samozřejmě k vidění i klasické jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy a firmy nabízející hydroizolační pásy, hydroizolační fólie, tepelné izolace pro ploché střechy, včetně doplňkových výrobků (světlíky, odvodňovací prvky, kotevní prvky, atd.).

 

Zateplovací systémy jako další ze zvýrazněných témat

Druhým velkým tématem pro nadcházející jubilejní ročník jsou zateplovací systémy a jejich správné způsoby použití pro šikmé i ploché střechy a pro svislé pláště budov. 1. 7. 2007 vešla v účinnost nová vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov, která definuje tzv. Průkaz energetickénáročnosti budovy. Průkaz hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují – tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody a osvětlení. Podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) bude od 1. 1. 2009 Průkaz energetické náročnosti budovy povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při větších změnách stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 v případě, že dojde k ovlivnění energetické náročnosti budovy, a také při prodeji nebo nájmutěchto budov.

K těmto změnám připravujeme v rámci veletrhu maximum aktuálních informací pro stavební odborníky i ostatní zájemce.

 

Dřevo jako stavební materiál

Dalším ze zvýrazněných témat bude dřevo jako stavební materiál, v rámci kterého se připravují semináře ve spolupráci s Odbornou skupinou dřevěných staveb při ČKAIT.

 

   Konference Izolace 2008 – souběžně probíhající akce (24. 1.)

Souběžně v prostorách veletrhu se koná i 9. ročník odborné konference Izolace 2008 na téma „Izolace v praxi od projektu k realizaci“, jejímž pořadatelem je expertní a projektová kancelář  A.W.A.L. s.r.o. zabývající se stavebními izolacemi a stavební fyzikou. Střechy Praha s.r.o. jsou společně s odborným internetovým portálem www.izolace.cz partnerem konference.

 

Pragobuilding – souběžně probíhající akce

V termínu veletrhu Střechy Praha proběhne v montované hale před Průmyslovým palácem ještě další výstavní akce s názvem Pragobuilding. Jedná se o soubor specializovaných výstav, který pořádá Incheba Praha.

S Fenestrou za sluncem

 Pořadatel veletrhu – společnost Střechy Praha s.r.o. se stala partnerem soutěže české firmy FENESTRA střešní okna, s.r.o. V této soutěži s názvem „S FENESTROU za sluncem“, která začala 8. března 2007 a potrvá až do 31. prosince 2007, můžete vyhrát báječné zájezdy k moři a další ceny, které budou výhercům slavnostně předány právě na 10. jubilejním ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA 2008. Podrobnější informace naleznete na www.fenestra.cz

 

Letošní novinky

Letos poprvé budou jak návštěvníci, tak i vystavovatelé a novináři bezprostředně informováni o aktuálním dění na veletrhu a to díky Veletržním novinám. Prostřednictvím tiskového servisu, který bude zajištěn ve spolupráci s portálem TZB – Info, tak budou k dispozici užitečné informace o nejrůznějších akcích s poukázáním na zajímavé expozice, novinky, které jsou na veletrhu k vidění i  aktuální doprovodný program. Každý den Vám v rozhovoru představíme významné osobnosti.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v lednu 2008 na jubilejním veletrhu STŘECHY PRAHA 2008, kde se dozvíte mnoho nových a cenných informací.

 

Pořadatel: Střechy Praha s.r.o.