Právní problematika v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí

/autor: /
Technika je pouze jednou stránkou řešení vad a poruch ve stavebnictví. Vždy je nutné respektovat právní část řešení. Tedy naše práce (v této oblasti) je úzce ve spolupráci s advokátní kanceláří, která určuje základní procesní kroky při řešení vad, poruch a následných reklamací. 

V následující prezentaci vám nastíníme právní problematiku v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí. 

pravni-problematika-reklamace-vady.pptx