Jehlová zkouška za pomoci kontrolního „háčku“, jehly atd.

/autor: /
Kontroly hydroizolačního povlaku jehlovou zkouškou, která se provádí u asfaltových i fóliových izolací, jsou tou nejobvyklejší, nejčastější, zkouškou svaření hydroizolačního povlaku. Provádí se „háčkem“, kterým se kontrolují všechny spoje v ploše i v detailech. 

Tento „háček“ na obr. č. 1, v obvyklé struktuře:

Každý izolatér si háčkem zkontroluje svoji práci.
Po dokončení určitých celků, časových záběrů, překontroluje všechny spoje „parťák“ nebo mistr.
Po dokončení určité části může již dvakrát zkontrolované části zkontrolovat stavbyvedoucí nebo kterýkoliv dozor.

Tedy toto je nejjednodušší, nejrychlejší a velmi spolehlivá zkouška, která eliminuje jakékoliv výrazné imperfekce při svařování hydroizolačního povlaku.

kontrolni-hacek-1.jpg

Obr. č.  1 – Schéma kontrolního háčku i s rozměry

V podstatě se jedná o ohnutý šroubovák se ztupenou špičkou. Nesmí to být ostré, aby nedošlo k poškození hydroizolace. 


jehlova-zkouska1a.jpg

Obr. č.  2 – Jehlová zkouška asfaltového hydroizolačního povlaku
jehlova-zkouska-4a.jpg

Obr. č.  3 – Jehlová zkouška nesvařeného hydroizolačního povlaku

Háček se nasadí na spoj, po kterém se táhne, v případě nedokonalosti spoje „háček“ zajede do spoje a je jasné, že toto místo není řádně svařeno a je nutné jej opravit.


jehlova-zkouska-3a.jpg

Obr. č.  4  – Jehlová zkouška nesvařeného hydroizolačního povlaku

jehlova-zkouska-2a.jpg

Obr. č.  5  – Jehlová zkouška hydroizolačního povlaku v oblasti hubičky

Nejobvyklejší defekt při svařování nejsou rozsáhlé nesvařené spoje, ale hubičky, které jsou svým rozsahem velmi malé, ale mohou způsobit netěsnost hydroizolačního povlaku.
Použití je stejné i u fóliových izolací, jak dokumentují následující obrázky. 


jehlova-zkouska-folie.jpg

Obr. č.  6 – Jehlová zkouška v podílném svaru, s identifikací nesvařené části
napichnuta-vodni-kapsa-detail.jpg

Obr. č.  7 – Totální díra, kde použitím háčku byla otevřena vodní kapsa, která pak vytekla
nedostatecne-vytazeni-kruh-prostup.jpg
Obr. č.  8 – Použití háčku u konstrukčního detailu
Na následující straně je příklad peel testu u špatně svařené, tedy jen slepené, fólie. Je patrné, že průběh záznamu trhání je velmi nepravidelný a současně nedosahuje odpovídajících hodnot tj. 300 N/50 mm. V tomto případě je hodnota pevnosti ve svaru pouze 30 N, což dokumentuje slepení, ale ne svaření. Takovýto svar je absolutně nevyhovující a je to slepení a ne svaření. 

B24
Zkouška Fmax Fmin Fmed Favg
N N N N
1 32,88 3,5 18,19 16,36
2 30,35 3,1 16,72 12,02
3 25,85 3,65 14,75 14,19
Statistika Fmax Fmin Fmed Favg
N N N N
n 3 3 3 3
x 29,69 3,41 16,55 14,19
s 3,56 0,28 1,73 2,17
v 11,99 8,31 10,43 15,3
min 25,85 3,1 14,75 12,02
max 32,88 3,65 18,19 16,36

graf.png