Připomenutí zimy

/autor: /

V minulém roce a v letech předcházejících jsem měli množství sněhu o kterém lyžaři v současné době jenom sní.  
Samozřejmě, že velké množství sněhu má, ale negativní důsledek důsledky ve stavebnictví.   Dominantní problematikou je statika, únosnost stavebních konstrukcí. První ideou ovšem bývá odstranění sněhu ze střešního pláště a to za každou cenu, tedy i za cenu ztrát ve vlastních řadách.


Poškození stavebních konstrukcí v důsledku silového účinku zatížení sněhem je na výše uvedených obrázcích patrné. Konstrukce vysunutého zaatikového žlabu se v místech největšího zatížení sněhem velmi zdeformovala.


Hydroizolace obecně jsou velmi citlivé na mechanické poškození, proto je nutné s nimi zacházet velmi opatrně a sníh odstraňovat s rozmyslem a ne pomocí ostrých nástrojů. Důsledky nesprávného odstraňování sněhu jsou patrné na následujících fotografiích, kdy ostrým hrably byly hydroizolace (v tomto případě z PVC) poškrábány a v některých případech až potrhány. Důsledky jsou jasné, dochází k masivnímu zatékání a poškozování stavebních konstrukcí. Kromě poškození hydroizolačního povlaku může dojít i k poškození dalšího příslušenství střešního pláště.
  Mechanické poškození hydroizolačního povlaku je velmi masivní, hydroizolace je nejen poškozená rýhami v hmotě (jako nejmenším poškozením), ale kusy jsou i z ní vytržené.Zde je nutné si též uvědomit strukturu hydroizolačního materiálu. Fóliové izolace mají na povrchu relativně tenkou vrstvičku PVC materiálu odolného proti UV záření, nebo UV stabilizovanou (na mikrofotografii je to horní, bílá vrstva). Tato vrstva, je-li mechanicky poškozena poškrábáním přestává plnit svojí ochrannou funkci a hydroizolační materiál velmi rychle degraduje, ztrácí své vlastnosti a jeho životnost se dramaticky zkracuje, protože UV se dostane na hmotu, která mu není odolná. To znamená, že při neopatrné odstraňování sněhu ze střešního pláště je možné nejen okamžitě potrhat hydroizolační povlak, ale též poškrábáním výrazně snížit jeho životnost.


 


1. UV stabilizovaná vrstva
2. Vnější a vnitřní vrstva izolační hmoty – v tomto případě PVC
3. Výztužná vložka umožňující mechanické kotvení hydroizolační fólieMikrofotografie mPVC fólie s vrchní (na obrázku bílou) vrstvou, která je UV stabilizovaná.


Domnívám se, že výše uvedené fotografie jsou pádným důkazem, že bezhlavé odstraňování sněhu ze střešních plášťů mže být velmi kontraproduktivní, že je možno nadělati více škody než užitku.