Proběhl VII. ročník odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

/autor: /

Ve dnech 16. – 17.10.2012 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnil již VII. ročník odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ pořádaného firmou Stavokonzult. Semináře se podle údaje pořadatele zúčastnilo okolo 130 posluchačů a přes 30 přednášejících.


Letošní ročník se věnoval dubnové změně tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2, která přesunula požadavky na povrchové teploty otvorových výplní do informativní přílohy a ty tak přestaly být normativně závazné.


V přednáškách bylo také opakovaně zmíněno nově zaváděné Prohlášení o vlastnostech, které na základě Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 začne platit od 1. 7. 2013 a nahradí doposud užívané Prohlášení o shodě.


Příspěvek Ing. Krupicové se zabýval zkušenostmi s TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, která byla vydána v únoru 2011.


Ing. Jelínek z VUT Brno představil porovnání různých tvarových řešení ostění střešního okna z hlediska vnitřních povrchových teplot.


S příspěvkem nazvaným „Efektivní návrh prosvětlení podstřešních prostor“ vystoupila doc. Šilarová z ČVUT v Praze, ve kterém se věnovala problematice návrhu prosklených střešních plášťů a také poruchám těchto typů střech, se kterými se ve své odborné praxi setkává.


Pozornost se letos zaměřila i na energeticky úspornou výstavbu. Příspěvek Ing. Hazuchy z Centra pasivního domu obsahoval rady, jak správně vybrat otvorovou výplň vhodnou pro pasivní domy a věnoval se také neméně důležitému aspektu, a to způsobu zabudování.


Program byl jako již tradičně zpestřen o společenský večer, kde přednášející a posluchači mohli vzájemně pohovořit a podrobněji rozebrat přednášená témata v neformálním prostředí.


Odborný seminář byl využit pro představení nově založeného Českého institutu otvorových výplní, jehož cílem je poskytovat nezávislé a odborné služby, a to zejména českým výrobcům otvorových výplní. Paralelně s odbornými přednáškami proběhla ve vedlejším sále tisková konference při příležitosti založení institutu.


V předsálí mohli návštěvníci semináře navštívit několik firemních stánků. Mezi vystavovateli se představili např. výrobce podkladních profilů pod okenní rámy na bázi PUR/PIR či výrobce fólií pro renovaci a ochranu okenních rámů.


V následujících dnech se Vám pokusíme vybrané příspěvky ze VII. ročníku odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ zprostředkovat.