Problematika poškozování hydroizolačního systému u pojížděných střešních plášťů

/autor: /,

U všech střešních plášťů hrozí mechanické poškození. U pojížděných střešních plášťů je výrazné riziko poškození izolačního systému a jeho součástí od vozidel, které jsou zejména v nezkušených rukou, na takovýchto střechách velmi nebezpečné.

Na následujících obrázcích je patrné poškození pojížděného střešního pláště od vozidel, které tu a tam nabourají do stavebních konstrukcí.

Obr. č. 1 – celkový pohled na atiku střešního parkoviště se stopami mnohočetného poškození

Proražení ochranného plechu vytvoří ostré hrany, které poškodí hydroizolaci, která je pod touto, ne zcela funkční ochrannou.
Pro správnou funkci hydroizolačního povlaku a všeobecně parkovišť je nutné osadit záchytný systém, který by zajistil, že nedojde k mechanickému poškození hydroizolačního povlaku a dalších součástí stavby.
Tj. je nutné osadit svodidla nebo nějakou jejich variantu, která by zabránila, aby řidiči naráželi do stavebních konstrukcí. Příklad tohoto řešení je na následujících obrázcích.

Obr. č. 2 – příklad osazení záchytného systému a zesílení ochranných vrstev hydroizolačního systému

Obr. č. 3 – příklad osazení záchytného systému a zesílení ochranných vrstev hydroizolačního systému

Obr. č. 4 – detail poškození ochranných vrstev hydroizolačního povlaku od provozu vozidel

Obr. č. 5 – poškození mechanické ochrany hydroizolačního povlaku, včetně obkladu od vozidel

Obr. č. 6 – vlaková nehoda na pařížském nádraží Montparnasse (22. října 1895) foto Lévy & Sons

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/visici-lokomotiva-s-prasklou-brzdou-se-zapsala-do-dejin-surrealismu.A100628_133526_zahranicni_stf

Občas jsem rád, že maximální zatížení provozem u střešních plášťů, střešních parkovišť, je zatím automobil.
Stejně se však přimlouvám za trochu velkorysosti při plánování parkovacích míst. Socialistická auta jsou již minulostí a náš vozový park vyrostl tak, že by bylo potřeba na to reagovat zvětšením manévrovacích prostorů.
Záchytné systémy jsou pro současná parkoviště nezbytná, protože mechanické poškození stavebních konstrukcí není možné za současného provozu vyloučit. Osobně jsem se setkal i s driftováním na parkovišti. Důsledky byly docela tragické, pro stavební konstrukce. Takže jejich ochrana je opravdu na místě.