Jak správně určit třídu těsnosti DHV?

/autor: /,

Mnoho projektantů a řemeslníků udělá zásadní chybu při stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (dříve pojistné hydroizolace), když jako jediný parametr pro určení uvažují pouze sklon střešní plochy.

Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR rozdělují všechny krytiny z hlediska bezpečných sklonů a samozřejmě i pálenou tašku. Jeho hodnota je určena dlouhodobými zkušenostmi především ke konstrukci vodních drážek, v návaznosti na stanovený bezpečný sklon daného typu krytiny. Pro určení je však nutné zvážení hlavně tzv. zvýšených požadavků. Mezi zvýšené požadavky patří především:
• využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky)
• konstrukční náročnost střechy
• členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy, atd.)
• zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch)
• délka krokví nad 10 m
• náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem, atd.)
• zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).
Následně po dosazení těchto parametrů do tabulky zvýšených požadavků lze určit třídu těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy, kdy pak můžeme použít tašku i pod bezpečným sklonem:

Třída těsnosti 1
TONDACH FOL MONO PREMIUM na prkenném záklopu, spoje svařeny. Těsnicí páska přes kontralatě také svařena.

Třída těsnosti 2
TONDACH FOL MONO PREMIUM na prkenném záklopu, spoje svařeny.
těsnicí páska Nail tape butyl pod kontralatěmi

Třída těsnosti 3
TONDACH FOL MONO DT, TONDACH FOL THERM DT na prkenném záklopu, spoje slepeny, těsnící páska Nail tape foam pod kontralatěmi

Třída těsnosti 4
TONDACH FOL S, TONDACH FOL MONO, TONDACH FOL MONO DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny. Těsnicí páska Nail tape foam pod kontralatě

Třída těsnosti 5
TONDACH FOL S, TONDACH FOL MONO, TONDACH FOL MONO DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění

Třída těsnosti 6
TONDACH FOL S volně na krokvích, přesahy neslepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění

Je tedy nutné ke každé střeše přistupovat jako k originálu a nepodcenit tuto záležitost. Pokud se provede špatně, náklady na opravu či nápravu často převyšují celkovou cenu původní střechy, přičemž v prvopočátku by se jednalo o minimální zvýšení nákladů, které ovšem za klid, který nám poskytnou, stojí. Platí to hlavně v použití levnějších tzv. pojistných fólií.
Skvělým pomocníkem pro stanovení třídy těsnosti, k tomu odpovídající skladbu podstřeší pod taškami je aplikace určená pro „chytré“ telefony – Mobilní technická příručka Tondach- je zdarma ke stažení pro Android i iOS.

 

Ing. Vít Jirkovský

Ředitel prodeje regionu Západ

Vedoucí technického oddělení

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28, 370 01  České Budějovice 1
Česká republika

M +420 725 821 978

Centrála – T +420 383 828 099

vit.jirkovsky@tondach.cz

www.wienerberger.cz