Regenerace bytového fondu a občanské vybavenosti

/autor: /

Ve dnech 13 a 14.11 2012 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnil VIII. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a občanské vybavenosti.  Konference se konala pod záštitou Mgr. Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí ČR a Ing. Jiřího Koliby, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení.


Tématem letošního ročníku konference bylo řešení obnovy stávajícího bytového fondu a koncept nově navrhovaných objektů především z hlediska energetické legislativy platné od 1.1.2013, kdy vstoupí v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Na tuto novelu bude navazovat i novela prováděcí Vyhlášky č. 148/2007 Sb., které je zatím ve fázi příprav. Posluchači byli seznámeni s některými podrobnostmi z nově připravované Vyhlášky, na konečné znění si však budeme muset ještě počkat.


Dalším aktuálním tématem byla budoucnost dotací na energeticky úsporná opatření a to jak diskutované pokračování programu Zelená úsporám, programu Panel, tak i jiných, nově připravovaných dotačních programů.
Témata přednášek byla pestrá, zjištěné informace pro posluchače přínosné. Diskuze o aktuálních tématech se z kuloárů přenesla i na společenský večer. Účastníci odjížděli z konference nabiti aktuálními informacemi.


V nejbližších dnech přineseme také shrnutí za touto konferencí źe strany pořadatele.