Nové normy 11/12

/autor: /

Dne 8. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2012.NOVÉ NORMY 


ČSN ISO 18312-1 (01 1474)
kat.č. 91692
Vibrace a rázy – Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí – Část 1: Přímá metoda; Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 14891 (72 2430)
kat.č. 91669
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14891 (72 2430) Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování; Vydání: Únor 2008
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 14909 ed. 2 (72 7614)
kat.č. 91433
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Vydání: Listopad 2012
S účinností od 2014-02-01 se zrušuje ČSN EN 14909 (72 7614) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky; Vydání: Červenec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13583 (72 7653)
kat.č. 91656
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti krupobití
Vydání: Listopad 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13583 (72 7653) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti krupobití; Vydání: Březen 2002
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 15882-4 (73 0856)
kat.č. 91635
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZZMĚNY ČSN


ČSN EN 50164-2 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 91626
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
Vydání: Březen 2009
Změna Z1
Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 50164-7 (35 7605)
kat.č. 91629
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
Vydání: Březen 2009
Změna Z1
Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 14909 (72 7614)
kat.č. 91436
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Vydání: Červenec 2006
Změna Z1
Vydání: Listopad 2012
Podrobnosti z ÚNMZzdroj: Věstník ÚNMZ