Regenerace panelové výstavby 2006

/autor: /

Specializovaný internetový portál www.izolace.cz si vás jako mediální partner dovoluje pozvat na druhý ročník celostátní odborné konference „Regenerace panelové výstavby,“ která se bude konat v králové hradeckém konferečním centru Aldis ve dnech
1. a 2. listopadu.


Letos na posluchače čekají dvě velmi úzce propojená témata – Snížení energetické náročnosti panelových domů a regenerace rozvodů tepla a vody. Jednotliví přednášející se budou snažit poukázat na chyby a nedostatky vyskytující se v projektové fázi regenerace a na praktických příkladech prokáží nerespektování závazných postupů a norem v samotném průběhu prováděných prací. Samozřejmě, že druhým dechem se pokusí navrhnout způsoby odstranění poukázaných nedostatků.


Samostatným okruhem přednášek je otázka vhodné volby materiálů použitelných pro regeneraci panelových budov. Konference je určena především široké odborné veřejnosti a vlastníkům objektů postavených panelovou technologií (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek).


Pořadatelem konference je společnost Stavokonzult.


Portál izolace.cz vám nabízí na svých stránkách nejen možnost on-line registrace, ale i stažení všech důležitých informací, jako je program přednášek, jejich anotace, apod. Více podrobností naleznete v sekci konference.