Zájem o Otvorové výplně předčil očekávání

/autor: /

Dne 10.října v Hradci Králové uspořádala společnost Stavokonzult celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Celkový počet účastníků tohoto semináře dosáhl hodnoty 450 osob, čímž značně překročil odhady pořadatelů.


Hlavními nosnými tématy se staly nedostatky ve výrobě a montáži otvorových výplní a seznámení s novou normou ČSN EN 14351-1. Odborný garant semináře, Ing. Petr Kučera CSc., vyzval k přednáškám přední české odborníky, kteří za značného zájmu posluchačů přednesli 15 přednášek. Obsah přednášek dal mnohdy jednoznačnou odpověď na nejasnosti, které se v problematice otvorových výplní vyskytují.


Poděkování za spolupráci a podporu při přípravě semináře patří všem partnerům. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu bude s nějvětší pravděpodobností příští rok uspořádán další ročník tohoto semináře. Informace o pořádaných akcích naleznete nejen na stránkách pořadatele www.stavokonzult.cz, ale budeme vás informavat i prostřednictvím portálu www.izolace.cz, který je jedním z mediálních partnerů.