Sanace vlhkého zdiva památkově chráněných objektů

/autor: /

Většina staršího stavebního fondu má problémy s vlhkostí zdiva a související materiálovou korozí. Nadměrná vlhkost vede k rozpadu zdiva, zvyšuje tepelné ztráty budov a vytváří podmínky pro biotické napadení materiálů, což vede až k nemocem pobývajících osob. Podmínkou odpovědné sanace je relevantní průzkum, který pojmenuje a zhodnotí hlavní příčiny poruch.Volba sanační metody, resp. kombinace metod, pak odpovídá závěrům průzkumu. U stavebních památek z tradičních materiálů je situace složitější, neboť je nutné zohlednit míru památkové ochrany jednotlivých konstrukcí. Rovněž si musíme uvědomit, že snížení vlhkosti u dlouhodobě zavlhčeného zdiva může vést i k nevratným poškozením. Pokud nelze zajistit, aby výsledek sanace odpovídal uživatelským požadavkům, je nutné preferovat méně invazivní postupy na úkor využití řešených prostor.


Celý článek Ing. Pavla Fáry, který přednášel na konferenci Izolace 2011 o problémech vlhkosti zdiva u památkově chráněných objektů, si můžete přečíst zde.


Zdroj: Sborník konference Izolace 2011