Vady a poruchy střešních plášťů a jejich příčinné souvislosti s klimatickými změnami

/autor: /

V našem příspěvku se chceme vyvarovat filosofickému zaměření a sporům odborné a laické veřejnosti, zda ke klimatickým změnám dochází nebo nedochází. V technické veřejností je poměrně jasno. Jsme neustále vystavování novým výzvám, které mají s klimatickými jevy, neboli „s projevy přírody“, poměrně úzkou souvislost. Jsou to především vítr s větší rychlostí (nad 24 ms-1) nebo velice místní jevy, jako krupobití a především sněhová nadílka, často se měnící v čase na led. Technici „stavaři“ by se tedy měli s těmito změnami naučit žít a laické veřejnosti, pokud je to v jejich moci, přinášet řešení. Na úvod je potřeba zdůraznit, že většina těchto problémů se změněnými přírodními podmínkami se týká šikmých střech a těmi se budeme ve svém příspěvku zabývat. 


Celý příspěvek o klimatických změnách pohledem Ing. Antonína Paryse si můžete přečíst zde.


Zdroj: Sborník konference Izolace 2011