Vyhodnocení fce XPS v inverzní skladbě rekonstruované terasy Tesco Liberec po 15ti letech

/autor: /

Trh tepelných izolací zaznamenal v posledních letech opravdový „boom“ jak co do druhů/typů tepelných izolací, tak i do počtu výrobců. To se týká i tepelné izolace zvané extrudovaný polystyren (XPS). Ne každý výrobce se však snaží či je schopen monitorovat své výrobky z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje včetně poskytování informací nad rámec zákona či normy (ČSN EN 13164, ČSN EN 13172). Jednou z nejprůkaznějších cest jak sledovat a vyhodnocovat výrobky, je sledování reálných projektů (umístění výrobku v podmínkách stavby) z dlouhodobého hlediska formou nezávislé studie, měření či kontrolingu. U extrudovaného polystyrenu jsou to zejména stavební aplikace vázané na XPS jako jsou inverzní ploché střechy, spodní zakládání či inženýrské stavby.


 


Celý článek Ing. Stanislava Štajera si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011