Společnost A.W.A.L. s.r.o. se dne 16.6.2011 stala Akreditovanou laboratoří na měření umělého osvětlení. Nabízí měření umělého a nouzového osvětlení ve vnitřních prostorách budov. Výstupem z měření je protokol sloužící jako podklad ke kolaudačnímu řízení. V této záležitosti kontaktujte společnost A.W.A.L. s.r.o. na e-mailu: mereni@awal.cz.


 


Redakce Izolace