Otvorové výplně stavebních konstrukcí – pozvánka na seminář

/autor: /

Společnost René Růžička STAVOKONZULT pořádá již VI. ročník celostátního odborného semináře  „Otvorové výplně stavebních konstrukcí“ konaného tradičně v Hradci Králové v kongresovém  centru Aldis ve dnech 25. – 26. října 2011.


Vzhledem k tomu, že hlavní prioritou naší společnosti je vysoká odborná úroveň bude letošní ročník připraven ve spolupráci dvou odborných garantů, a to TZÚS Praha s.p. a VÚPS Certifikační společnost s.r.o.. Tým organizačního výboru opět vede Ing. Iveta Jiroutová.


Hlavními tématy na tomto semináři budou:


1. technické normy, předpisy a jejich změny, dotace
2. nové technologie, problémové stavby a trendy v inovacích
3. zkušenosti architektů
4. novinky pro projektanty
5. technologie montáže a doporučení z praxe
6. životnost a údržba otvorových výplní


Seminář je určen projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím, jako jsou stavební odbory měst a obcí, nebo bytová družstva a správci bytového fondu.


Jako každoročně očekáváme vystoupení zajímavého zahraničního hosta.


Seminář byl zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT 2 body.


I tentokrát je pro Vás připraven  bohatý společenský večer.


Těšíme se na Vás v Hradci Králové v KC Aldis.


Organizační garant


Více informací o semináři najdete zde, v tuto chvíli probíhá výzva k přihlášení příspěků a firemní prezentace.