SVAP a garance kvality asfaltových pásů

/autor: /

Představení Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR

Během
loňského roku proběhlo několik jednání mezi předními českými výrobci a
dodavateli hydroizolačních asfaltových pásů. Důvodem společných jednání byla
snaha na český trh dodávat výrobky potřebné kvality a parametrů vhodných pro
zabudování do českých staveb. Platformou společné práce se stalo registrované
sdružení nazvané Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP). SVAP v současné době
sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR a svou činností
navázal na dřívější spojení výrobců těchto materiálů v ČR.

Členové SVAP

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR v roce
2012 formoval obecné zásady své činnosti a hledal pro ně partnery. V současné
době jsou členy SVAP společnosti BITUMAX s.r.o., DEHTOCHEMA-TN a.s., DEKTRADE
a.s., Charvát a.s., KVK PARABIT a.s. a české zastoupení spol. Georg Börner.
Uvedené společnosti reprezentují velkou část českého trhu s asfaltovými
pásy.

Cíle SVAP

Cílem Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR je
podpora dodávání výrobků potřebné kvality a parametrů na český trh a vhodných
pro zabudování do českých staveb. Dále pak podpora informovanosti o oblasti
asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a
zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití.

Z činnosti SVAP

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR formou
veřejného letáku porovnal a upozornil na technické parametry oxidovaných
asfaltových pásů dodávaných na český trh. Ne všechny výrobky nesoucí příslušné
označení jsou dodávány s parametry běžně v ČR očekávanými. Dalším veřejným
letákem SVAP upozornil na vztah mezi tloušťkou a plošnou hmotností oxidovaných
asfaltových pásů. Situace na trhu vedla Svaz až přímo k oslovení a upozornění
jednoho z dodavatelů, v zahraničí vyráběných pásů. Příslušné pásy byly pro
zákazníky označeny matoucím způsobem. Z označení výrobků nebylo zřejmé, zda je o
údaj plošné hmotnosti nebo tloušťky. Zákazník tak mohl být uveden v omyl.

Svaz také vypracoval své vyjádření k barvě hrubozrnného posypu pásů pro
hydroizolaci střech. Barva posypu není parametrem, vyžadovaným technickými
normami nebo předpisy pro asfaltové pásy a nemá žádný vliv na vodotěsnicí
funkci, jež je hlavním předpokladem funkce zabudovaných asfaltových pásů a na
niž je poskytována záruka.

Technické požadavky na asfaltové pásy

Dlouhodobým
úkolem Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR je zavedení a udržování standardu
kvality asfaltových pásů. SVAP v současné době pracuje na „standardu kvality“ s
požadavky na vlastnosti hydroizolačních asfaltových pásů, který bude nejen
měřítkem pro výrobky členů SVAP, ale i pro jakékoli další asfaltové pásy
dodávané do ČR. Jednotný trh EU dnes totiž umožňuje do ČR dodat výrobky, které
vlastnostmi, složením nebo značením neodpovídají potřebám a zvykům českého
stavebnictví. Na tento fakt již reagovali na svých územích některé členské státy
EU a jako doplněk evropských výrobkových norem zavedly národní aplikační normy
pro tyto výrobky (např. v Německu DIN 20000-201 Použití stavebních výrobků ve
stavbách – Část 201: Norma pro přijetí hydroizolačních pásů a fólií podle EN pro
použití pro hydroizolace střech nebo ve Slovinsku SIST 1031 Hydroizolační pásy a
fólie – hydroizolační pásy – Požadavky). V těchto normách jsou definovány
technické požadavky na asfaltové pásy v podobě konkrétních hodnot technických
parametrů, požadavky pro označování pásů nebo i jejich materiálové složení. SVAP
usiluje o prosazení standardu kvality, v podobě minimálních technických
parametrů asfaltových pásů také do českých technických norem.

Garance kvality

SVAP hodlá pravidelně testovat a v
případě potřeby informovat veřejnost o výrobcích, které neodpovídají českým
zvyklostem kladených na tyto výrobky. Během roku 2013 SVAP zavede značku
„GARANCE KVALITY“, kterými budou moci být označeny výrobky členů SVAP, splňující
„standard kvality SVAP“. SVAP se bude snažit prosadit tento „standard kvality“ i
do českých technických norem.

Kontakt a dokumenty
Informace o činnosti Svazu výrobců
asfaltových pásů v ČR, kontakty a stanoviska a dokumenty určené veřejnosti jsou
vystaveny na webové adrese www.asfaltovepasy.cz.