Nové normy 01/14

/autor: /

Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/14) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února
2014.

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 2922 (01 1665)
kat.č.
94556
Akustika – Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly
na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech
Vydání: Říjen
2001
Změna A1; (idt ISO 2922:2000/Amd.1:2013)
Vydání:
Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 20906 (01 1691)
kat.č. 94555
Akustika
– Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť
Vydání:
Červenec 2010
Změna Amd.1
Vydání: Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 12570 (73 0573)
kat.č.
94561
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků –
Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
Vydání: Září
2001
Změna A1; (idt ISO 12570:2000/Amd.1:2013)
Vydání:
Leden 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO
ČSN

ČSN EN 16205 (73 0538)
kat.č.
93816
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah; EN
16205:2013

Platí od 2014-02-01

zdroj: Věstník
ÚNMZ