Tepelnětechnické úpravy obálky budov v nestandardních podmínkách – problémy, poruchy, životnost

/autor: /

Současný trend snižování potřeby tepla na vytápění vede ke stále důkladnějšímu zateplování obálky budovy a to i konstrukcí, které byly dříve považovány z hlediska tepelných ztrát za podružné. Navíc se stále častěji přistupuje k tepelně technickým úpravám nestandardních konstrukcí (rozuměno konstrukcí nikoliv zděných nebo betonových), které vyžadují pečlivé posouzení navržených opatření tak, aby v jejich důsledku nedocházelo ke vzniku funkčních poruch a nedostatků.


Celý článek Ing. Jana Ficenece, Ph.D. si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011