Tisková zpráva – Regenerace bytového fondu

/autor: /

Letošní již 6. ročník konference Regenerace bytového fondu přinese aktuální informace o dotačních programech „Nový panel“ a „Zelená úsporám“, včetně zveřejnění výsledků kontrol vybraných projektů čerpajících dotace z těchto programů a hodnocení prvního roku jejich souběžného fungování.
 Odborný program konference je mimo jiné zaměřen na novinky v oblasti přípravy norem vztahujících se k realizaci dodatečných tepelných izolací a novelizaci ČSN EN 14351-1+A1 týkajících se požadavků na okna a vnější dveře. Pozornost bude nově věnována i revitalizaci památkově chráněných budov nebo problematice souběhu veřejných podpor při čerpání dotací z programů ZELENÁ ÚSPORÁM, NOVÝ PANEL a fondů IPMR.


Více informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.


Loňského ročníku konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU se zúčastnilo více než 450 osob, konference se tak stala největším setkáním odborné veřejnosti zabývající se problematikou obnovy bytového fondu v roce 2009.


Ing. Petr Kučera, CSc.
odborný garant konferece