TRIFLEX PRODETAIL – Specialista na ukončení a opravy

/autor: /

Nejen plošné těsnění, ale i řešení ukončení a detailů rozhoduje o těsnosti ploché střechy. Pokud existuje jediné slabé místo, je ohrožena funkčnost všech vrstev konstrukce. Právě při jednotlivých opravách nebo kompletní sanaci může být počet a komplexnost detailů rozhodující pro použití tekutých umělých hmot. Neboť pouze s tekutým těsněním je možné provést dané skutečnosti na střeše přesně podle potřeby a vytvořit homogenní bezešvé řešení. Triflex má třicetileté zkušenosti se sanováním budov dlouhověkými těsnícími a povrchovými systémy. Triflex ProDetail je speciálně vyvinutý těsnící systém pro ukončení, který dlouhodobě a bezpečně chrání detaily.Netěsnosti na plochých střechách se projeví teprve poté, když v prostorách pod nimi bude vlhko. Případy škod se proto nejčastěji vyskytnou v nejstudenějším období roku. Triflex ProDetail je vyroben tak, že je možné ho zpracovávat při teplotě základu až -5 °C. Tekutý Triflex ProDetail je po cca 30 minutách odolný dešti a do 45 minut vytvrdne zcela. Opravy je možné provádět bezpečně a nezávisle na počasí.


Konstrukce systému TriflexTriflex ProDetail je celoplošně armovaný těsnící systém pro detaily na bázi rychle reaktivní, elastické polymetylmetakrylátové pryskyřice (PMMA). Nanáší se tekutý přímo na místě, postupně ve všech vrstvách.
Triflex ProDetail přilne na 90 procent všech na evropském trhu obvykle používaných bitumenových a umělohmotných pásů, ve většině případů také bez dodatečného základního nátěru. To šetří materiál a jeden pracovní krok. Celoplošná přilnavost na různé povrchy zabraňuje pronikání dešťové vody. Je možno ošetřit i ty materiály, které nesmí přijít do styku s vysokými teplotami, protože se pracuje bez plamene.


Provedení detailu systémem TriflexTriflex ProDetail je vhodný pro mnoho oblastí použití. Vedle využití jako opravný materiál se používá jako řešení detailů u všech systémů Triflex. Těsnící pryskyřice má technické vlastnosti, které umožňují použití také pro systémy Triflex na balkónech a parkovacích domech. Také u zvláštních konstrukcí, jako např. péče o památky, osvědčuje Triflex ProDetail svoje silné stránky. 


Na obdobné téma:


Vodotěsné systémy Triflex
Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály


Podrobnosti v sekci výrobky