Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

/autor: /

Toto nařízení, které má celkový název Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů 26. března je platné od 1. dubna, tedy již jeden měsíc.


Z hlediska stavební fyziky je možné považovat jako zásadní změny z hlediska akustiky a osvětlení, jak denního tak umělého. Z pohledu akustiky jde o § 2, který reflektuje nové Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ohledně osvětlení se jedná o úpravu § 45, který se týká osvětlení pracovní plochy v interiéru, ale hlavně se jedná o vložení celého nového § 45a, který se týká osvětlení venkovní pracovní plochy a navazuje na nové ČSN EN 124 64 – 2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.


Protože změn je o mnoho více a pro každého může být důležitá jiná změna, je možno si celé znění nařízení stáhnout v následujícíh odkazech.Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.


Nařízení vlády č. 68/2010 Sb.


Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.