Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)

/autor: /

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Prvním typem je lokální vypadnutí vrchní části hydroizolační fólie nad křížením výztužné vložky. V následujících textech bude přehled jednotlivých poruch, které budou publikovány neadresně.

Obecná pravda starého izolatéra říká:“Čím levnější hydroizolace tím kratší životnost a tím větší riziko, že nebude fungovat.“

Tato věta funguje dokonale kdekoliv a v jakékoliv době. Zejména nyní se snaží výrobci vyrobit něco co je velmi levné a zároveň to bude fungovat. Tato snaha se mnohdy nepovede a následující fotografie jsou toho živým důkazem. U syntetických fólií jedním nezvýznamnějších komponentů jsou změkčovadla, která mohou být stabilní a drahá nebo nestabilní a levná. Nestabilní a levná znamená, že se velmi rychle odpařují, někdy i jen lokálně, což způsobuje lokální problémy s kvalitou těchto fólií, jejich důsledkem je následující druh poruch nebo trhliny, které jsou publikovány dále.

Obr. č.  1 – Degradace vrchní vrstvy hydroizolační fólie

Na tomto obrázku je patrný rozvoj trhlin ve vrchní vrstvě hydroizolační PVC fólie (velmi levná až nejlevnější). Bod (1) označuje místo, kde je již vrchní vrstva fólie rozpadlá a je patrná výztužná vložka a tmavá spodní vrstva fólie. (2) trhliny, které vycházejí z místa, kde je fólie totálně rozpadlá a UV záření působí na spodní část fólie, která není UV stabilizovaná.(3) další trhliny, které pokrývají hydroizolační fólii.

 

Obr. č.  2 – Detailní pohled na díru ve vrchní vrstvě fólie, kde je dokonce vidět křížení vláken výztužné vložky

Vrchní vrstva fólie by měla být odolná proti UV záření. V tomto případě je jasně patrné, že není a velmi rychle se rozpadá. Spodní vrstva, pod výztužnou vložkou není stabilizovaná proti UV a je v současné době tomuto působení plně vystavena. Hrozí bezprostřední plošné ohrožení tohoto vodotěsnosti materiálu. Porušením spodní vrstvy (tmavé), hydroizolační fólie PVC dojde k masivnímu porušení vodotěsnosti hydroizolačního povlaku.

Obr. č.  3 – Detailní pohled na fólii s lokálním poruchou (vypadlým kusem vrchní části stabilizované fólie)

Obr. č. 4 – 3D simulace porušení vrchní vrstvy hydroizolace, viz předcházející obrázky

Obr. č. 5 – Mikrofotografie porušené vrstvy hydroizolace
 

Na obr. č. 5 je jasně vidět struktura syntetické fólie PVC. Vrchní vrstva odolná proti UV záření (1), její nesoudržná část(2), která nad křížením vláken výztužné vložky (3). Výztužná vložka, která je určená pro mechanické kotvení je v tomto případě obvyklá 120 g/m2 polyesteru. Spodní část fólie (4) není odolná proti UV záření a proto nesmí být jemu vystavena. Dochází u ní k velmi rychlé degradaci.

V tomto případě je opět možné konstatovat, že se výrobci nepodařilo přesvědčit přírodu o tom, že lze ignorovat základní pravidla výroby a že z levných, nekvalitních komponentů lze vyrobit kvalitní finální výrobek.

Předpokládám, že tento typ poruch není v současné době ojedinělý a prosím další postižené, aby se ozvali, případně poslali fotografie pro jejich prezentaci.

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)
Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)