Ukončení fóliové hydroizolace na svislých konstrukcích, resp. prostupech

/autor: /,
Fantasii se meze nekladou. Poslední „hit“, který jsem zažil, bylo ukončení hydroizolačního povlaku pomocí samolepicích al. pásek. Předmětný střešní plášť byl dokončen cca před 6 měsíci a v současné době, tedy po ½ roce je ukončení na svislých konstrukcích naprosto nefunkční.
 
Samozřejmě z hlediska provádění je to velmi jednoduché, něco se nalepí na něco. Problém je, že lepení moc nefunguje, zejména s ohledem na použití. V tomto případě je použita al. samolepka, která má ukončit tak exponované místo hydroizolace jako napojení na prostupující konstrukci. 
 
To se obvykle provádí svěrnou páskou, která by měla být kompletně z nerezového materiálu, včetně šroubu tak, aby vydržela klimatické namáhání, kterému bude vystavena.
 
Samolepicí pásky tuto výdrž nemají, tak jak je patrné na následujících obrázcích, lze tento pokus kvalifikovat jako marný, a to u všech typů prostupů, na kterých to bylo zkoušeno.
 
obr.1.jpg
 
Obr. č. 1 – ukončení izolace pomocí samolepicí al. pásky
 
Toto ukončení bylo již v době mého místního šetření naprosto zničené, protože životnost těchto pásek je naprosto minimální a pod UV zářením se téměř okamžitě rozpadají. 
 
obr.2.jpg
 
Obr. č. 2 – řádné opracování prostupu
 
obr.3.jpg
 
Obr. č. 3 – kruhový prostup s netěsnícím ukončovacím samolepicím páskem
 
 
obr.4.jpg
 
Obr. č. 4 – prostup s dotěsněním pomocí samolepicí pásky
obr.5.jpg
Obr. č. 5 – destrukce samolepicí al. pásky
Již v současné době, těsně po dokončení, je tento způsob ukončení prostupů již zdestruovaný.
 
Řádné ukončení fóliového hydroizolačního povlaku na svislé konstrukci nebo na prostupu je vždy mechanické, tj. izolace je připojena k podkladu buď přišroubováním (přes přítlačnou lištu) nebo navařením na přišroubovanou lištu nebo sevřením svíracím páskem. Vždy to musí být dokombinované s tmelem, a to spíše na bázi polyuretanů nebo jiných tmelů, které jsou dlouhodobě odolné UV záření. Přesto je nutné tyto detaily pravidelně a řádně kontrolovat. 
 
 
obr.6.jpg
 
 
 
Obr. č. 6 – takto by mělo být provedeno řádné ukončení izolace na svislé konstrukci, kde by mělo být sevřeno nerezovým stahovacím páskem, který zajistí stabilní pozici a těsnost vzhledem k prostupujícímu kruhovému prostupu
 
 
V článku jsou použity dokumenty – konstrukční detaily, které zpracovala Fatra, a.s. Napajedla – obr. č. 2, resp. A.W.A.L. s.r.o., Ing. Ivan Misar, Ph.D. – obr. č. 6.