Nové normy 07/2018

/autor: /
Dne 4. července 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2018.
 
 
ČSN ISO 532-1 (01 1602)
kat.č. 505236
Akustika – Metody výpočtu hlasitosti – Část 1: Zwickerova metoda;
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 532 (01 1602) Akustika. Metóda pre výpočet hlasitosti; Vydání: Březen 1994
 
ČSN ISO 9296 (01 1657)
kat.č. 505408
Akustika – Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie
a telekomunikací; 
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 9296 (01 1657) Akustika. Deklarované hodnoty emise hluku výpočetní a kancelářské techniky; Vydání: Březen 1994
 
ČSN EN 16516 (72 8012)
kat.č. 505239
Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší; 
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 16516 (72 8012) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší; Vyhlášena: Duben 2018
 
EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
 
ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241)
kat.č. 504716
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava; 
EN ISO 12944-4:2017; ISO 12944-4:2017; 
Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava; Vydání: Říjen 1998
 
ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241)
kat.č. 504717
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry;
EN ISO 12944-8:2017; ISO 12944-8:2017; 
Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry;
Vydání: Květen 1999
 
ČSN EN ISO 15296 (05 0015)
kat.č. 504718
Zařízení pro plamenové svařování – Slovník; EN ISO 15296:2018; ISO 15296:2017;
Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování – Terminologie – Termíny používané v plamenovém svařování; Vydání: Září 2003
 
ČSN EN ISO 544 (05 5001)
kat.č. 504719
Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování; EN ISO 544:2017;
ISO 544:2017; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 544 (05 5001) Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování; Vydání: Říjen 2011
 
ČSN EN 13467 (72 7212)
kat.č. 504758
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí+);
EN 13467:2018; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 13467 (72 7212) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Září 2002
 
ČSN EN 15254-5 (73 0855)
kat.č. 505271
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů; 
EN 15254-5:2018; Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 15254-5 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů; Vydání: Květen 2010
 
ČSN EN 15254-7 (73 0855)
kat.č. 505270
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů; 
EN 15254-7:2018;
Platí od 2018-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 15254-7 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů; Vydání: Prosinec 2012