Ukončení izolace na svislé konstrukci, tentokrát z fólie EPDM

/autor: /,

Anotace:

Ukončení na svislé konstrukci může být problematické i u jiných typů izolací než asfaltových, v tomto případě to jsou fólie EPDM, kde je reálné provedení naprosto nesprávné.

Auch bei anderen Abdichtungen als Bitumen, in diesem Fall EPDM-Folien, kann die Ausführung von dem Anschluss an vertikalen Konstruktionen, völlig falsch sein.

Ukončení hydroizolace na svislé konstrukci je jeden z nejjednodušších konstrukčních detailů, který by měl být automaticky realizován bez problémů. Platí to pro všechny typy vodotěsných izolací od asfaltových po fóliové.

Naopak je tento detail velmi často podceňován a většinou chybí mechanické kotvení přes přítlačnou lištu, ale mnohdy také chybí řádné přilepení k podkladu. Chyby při provádění asfaltových hydroizolací jsou velmi dobře známé, kdy izolace odpadá, nebo sjíždí ze svislé konstrukce. Obdobný problém je i u fólie EPDM mají obdobné technické řešení jako u asfaltových izolací.

Obr. č.  1 – Typy ukončení asfaltové vodotěsné izolace na svislé konstrukci (převzato z technické dokumentace výrobce fólie EPDM

EPDM  musí být mechanicky přikotvené, tak aby se izolace neoddělila od podkladu a případně nesjela dolů, současně musí být přilepena k podkladu[1].  I když by se to zdálo jako jednoduché technické řešení, je množství příkladů, kdy tato jednoduchá poučka není naplněna a důsledky jsou jasné. Hydroizolace není kompaktně připojena k podkladu a zatéká za ní. Tím samozřejmě je snaha o vodotěsnost velmi významně omezena a je jednou z velmi častých příčin zatékání.

Obr. č.  2 – EPDM ukončené na svislé konstrukci – bez zalištování a přilepení k podkladu

Obr. č.  3 – Špatně ukončená fólie EPDM na svislé konstrukci LOP

Obr. č.  4 – Složitý konstrukční detail ukončení fólie EPDM na svislé konstrukci LOP

 

Na Obr. č. 3 není jen špatně provedené ukončení fólie EPDM na svislé konstrukci, ale tato fólie je i mechanicky poškozena.

Kromě špatně provedeného vytažení fólie EPDM na svislé konstrukce LOP je velmi problematické použití zásypového materiálu, který kryje izolaci v ploše. Tento zásypový materiál není oddělen na svislé konstrukci od izolační fólie ani ochrannou vrstvou, ani žádnou jinou konstrukcí, která by fólii chránila před mechanickým poškozením od zásypu tímto typem kameniva, které má velmi daleko do praného říčního kameniva, které by se na takovéto zásypy mělo používat, a to samozřejmě přes ochrannou vrstvu.

[1] Je zajímavé, že i někteří výrobci fólií preferují lepení fólií plošně ke svislým konstrukcím. Díky tomu se pak fólie na svislých konstrukcích nedeformují.

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, EPDM, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, vytažení na svislou konstrukci, opracování, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily