Vady oken a dveří se budou řešit v Hradci Králové

/autor: /

Výroba, prodej a montáž otvorových výplní stavebních konstrukcí (OV), zvláště oken, má každoročně vzrůstající tendenci, vzrůstají také požadavky na kvalitu výroby a montáže.
Největší  odborné setkání výrobců oken a dveří z Česka a Slovenska  bude v říjnu hostit Hradec Králové. Stavokonzult ve dnech 16.-17. října pořádá II. celostátní odborný seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, který je letos zaměřen především na nedostatky ve výrobě a montáži otvorových výplní.
Požadavky na jejich vlastnosti jsou totiž nejen ze strany legislativy, ale i investorů vyšší, čemuž se ne všichni dodavatelé dokáží přizpůsobit. Odstraňování vad a poruch vzniklých neplněním stanovených požadavků přináší investorům nemalé problémy i vícenáklady.
Odborné garance nad programem semináře se ujal Ing. Petr KUČERA CSc., technický ředitel CSI a. s. Praha a předseda Svazu zkušeben pro výstavbu, který do přípravného výboru  přizval přední odborníky z České republiky:
 Doc. Ing. Václava Hájka CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
Ing. Milan Helegda Ph.D. (CSI a. s., laboratoř Otvorových výplní, autor českého překladu ČSN EN 14351-1 Okna a dveře)
Ing. Jaroslav Šafránek CSc.  (CSI a. s., stavební tepelná technika, specialista na tepelně technické vlastností konstrukcí staveb a jejich částí)
K přednesení příspěvků v programu semináře bylo vybráno 29 přednášek, další budou součástí sborníku příspěvků. Program semináře je uveřejněn na internetových stránkách www.stavokonzult.cz
O informace z oblastí otvorových výplní je mezi výrobci, dodavateli komponent, realizátory staveb i investory velký zájem, což dokládá loňská účast převyšující 400 řádně registrovaných delegátů.  Vzhledem k dosavadnímu průběhu registrace účastníků semináře předpokládá organizátor stejnou, nebo vyšší účast, zvyšuje se také podíl účastníků ze Slovenska.PROGRAM SEMINÁŘE
ÚTERÝ 16.10.2007
 
9:00 Ing. Petr Kučera CSc. (CSI a. s., odborný garant semináře)
Zahájení celostátního odborného semináře, úvodní příspěvek Budova a výplně otvorů


Ing. Milan Helegda, Ph.D (CSI a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní)
Praktické zkušenosti s ověřováním shody oken a dveří podle ČSN EN 14351-1 a stav evropské normalizace v oblasti otvorových výplní


Doc. Ing. Václav Hájek CSc. (ČVUT v Praze, fakulta stavební)
Principy správného osazování okenních otvorů.


Ing. Jaroslav Šafránek CSc. (CSI a.s., stavební tepelná technika)
Okna a meziokenní vložky při regeneraci budov


Prof. ing. Ivan Chmúrny, PhD. (Stavebná fakulta STU, Bratislava )
Energetické hodnotenie okien


10:40 – 11:00   Přestávka – káva, čaj, drobné občerstvení


Ing. Miroslav Figalla (CSI a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní )
Zvukově izolační vlastnosti oken – způsoby určení. Vážená neprůzvučnost Rw a faktory C, Ctr


Ing. Jindřich Schwarz, CSc. (CSI a. s., stavební akustika)
Požadavky na neprůzvučnost oken a obvodových plášťů


RNDr. Josef Vrána CSc. (CSI a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní)
Zvukově izolační vlastnosti dveří


Ing. Jindřich Mrlík (CSI, a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní)
Průvzdušnost otvorových výplní, kvantifikace, vlastnosti a požadavky


Ing. Miroslav Sázovský, Ing. Martin Sýkora (Glaverbel Czech a.s.)
Multifunkční zasklení


12:40 – 13:40  Oběd
 
Ing. Jiří Koukal, CSc. (Remmers CZ s.r.o.)
Vliv povrchové úpravy otvorových výplní na jejich životnost a odolnost proti
povětrnostním vlivům


Ing. Tomáš Táborský (MACO kování s.r.o.)
Požadavky na  povrchové úpravy kování OV při použití v agresivním prostředí


Ing. Petr Ptáček PhD.(Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.)
Trvanlivost nátěrových systémů dřevěných otvorových výplní


Ing. Petr Ehrenberger, Radek Jireš (Winkhaus CR, s.r.o.)
Zajištění bezpečnosti oken a dveří pomocí bezpečnostních prvků okenního a dveřního kování , (požadavky, provedení, nedostatky)


Ing. Ivo Zeman (Rehau s.r.o.)
Požadavky na otvorové výplně pro nízkoenergetické a pasivní domy


15:30 – 16:00 přestávka – káva, čaj, drobné občerstvení


Stanislav Jirák (Tremco illbruck s.r.o.)
Problematika instalace otvorových výplní: kvalita, rychlost, proveditelnost


Jaroslav Pokluda (Henkel ČR, spol. s r.o.)
Připojovací spáry u výplní stavebních otvorů (principy, závady,řešení)


diskuse
17:15  ukončení prvního jednacího dne
 
19:30 –  22:30 VEČERNÍ DISKUSNÍ SETKÁNÍ delegátů s přednášejícími, členy přípravného výboruSTŘEDA 17.10.2007


8:30 Ing.Pavel Řezáč (Fischer international s.r.o.)
Kotvení otvorových výplní – bezpečnost a spolehlivost kotev


Ing. arch. Ondřej Šefců (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště)
Podmínky pro výrobu a opravu výplní u památkových objektů


Ing.Lenka Nyklová (NPÚ Pardubice)
Řešení výplní otvorů a celé fasády starých měšťanských domů v Jičíně z hlediska moderních principů památkové péče i z hlediska architektonického


Ing. Pavel Vaniš, CSc. (CSI, a.s., požárně technická laboratoř)
Požadavky projektových norem na požární odolnost otvorových výplní a lehkých meziokenních vložek


Ing. Nizar Al-Hajjar (CSI a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní)
Ověření izolačních skel z hlediska úspory energie a ochrany tepla podle harmonizované normy (HN) ČSN EN 1279


10:10 – 10:30  Přestávka – káva, čaj, drobné občerstvení


Ing. Marcela Bosáčková (A.W.A.L. s.r.o.)
Akustické vlastnosti konstrukčních prvků panelových domů navazujících na otvorové výplně


Ing. Vratislav Hnátek (CSI, a.s., Akreditovaná laboratoř otvorových výplní)
Vratové systémy a stínící technika


Ing.Tomáš Táborský  (MACO kování s.r.o.)
Elektronizace otvorových výplní


Ing. Vladimír Hovorka (Holz Schiller – Klatovské dřevo)
Moderní polotovary na bázi dřeva pro výrobu otvorových výplní 


Ing. Lubor Šupík (Helifix CZ s. r. o.)
Možnosti zvýšení statických parametrů nadpraží oken a dveří, sanace poruch nadpraží vkládanou výztuží


Ing. František Stránský (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.)
Závady a vady ve výrobě a v osazování dřevěných otvorových výplní


Ing. Miroslav Sázovský (Glaverbel Czech a.s.)
Sklo a solární ochrana


Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavokonzult.cz
Miroslav Bezouška
organizační garant
René Růžička Stavokonzult
Za Viaduktem 429
400 01  Ústí nad Labem
email: m.bezouska@stavokonzult.cz
GSM: +420 777 769 719
Tel: 475 205 352     fax: 475 602 094
 
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE O POŘADANÝCH AKCÍCH NA ADRESE
www.stavokonzult.cz