Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

/autor: /

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný. Příčinou výrobních poruch může být:


 • nevhodná konstrukce materiálů;
 • nekvalitní suroviny;
 • chyby kontroly výroby;


  přičemž samozřejmě může nastat souběh jednotlivých příčin.
  V důsledku nevhodné konstrukce může dojít až k destrukci materiálu. Jde zejména o kombinaci materiálů, které mají různé dilatační změny (např. hladká hliníková fólie v kombinaci s tvrdým oxidovaným asfaltem).

  V důsledku použití nekvalitních surovin se lámou hydroizolační pásy a vznikají trhliny. Trhliny na obrázcích vznikaly za vysoce kladných teplot a byly způsobeny použitím nekvalitní asfaltové hmoty pro výrobu asfaltových hydroizolačních materiálů. Kromě vlastních trhlin může u těchto materiálů dojít až k roztržení vložky.

  Chyby způsobené nedostatečnou výrobní kontrolou jsou zejména vizuální. Jde například o stopy po válcích, případně po jiných výrobních mechanismech.

  Samostatnou kapitolou jsou výrobní nedostatky vzniklé špatným dělením výrobků. Jde zejména o pásy kratší, než předepisuje výrobní dokumentace. Výrobní chyby jsou v některých případech až neuvěřitelné.


   


  Troubles arising from bad production.


   


  A large amount of troubles with waterproofing materials and therefore, systems arise in the time of production. Most problems can be eliminated through good production controls. However, no controls are 100 % secure and defective materials may be missed.
  •       Poor construction of waterproofing materials


  •       Poor quality of  raw material


  •       Mistakes in production or oversights during inspection

   


  It is also possible to expect  concurring reasons for the troubles. The extent that waterproofing materials can be damaged as a consequence of poor construction is total destruction. This occurs especially when materials with different properties of dilation are combined (e. g. if smooth metal foil is combined with hard oxidized asphalt). An effect of poor quality raw materials is that they are brittle and cracks can develop. Cracks in this kind of bitumen material (illustrated in the picture) arise in relatively high temperatures. Beyond this in such material it´s possible to also expect total rupture of the reinforcement.


   


  Mistakes due to oversights during inspection are mostly visual.  For example, marks are left on waterproofing membranes due to dirty cylinders or other production mechanisms.


   


  There is a separate chapter an troubles that arise from poor cutting of materials. Mainly the problem is that membranes are shorter than production specifies. Some production mistakes are unbelievable.