Poruchy vzhledu – architektonické hledisko (kosmetické poruchy)

/autor: /

Střešní plášť je v podstatě pátou fasádou stavby, proto i tato část objektu by měla vypadat esteticky. V tomto případě jde zejména o estetický vzhled střešního pláště, který má samozřejmě přímý vztah s jeho životností:

– Rovinnost, jak povrchu (hydroizolačního povlaku), tak i podkladu, který se prokresluje na povrch;

– Rovinnost klempířských prvků. Zvláště akutní je u zinkového, popř. titanzinkového plechu, kde je nutno počítat s výraznými dilatačními pohyby. V případě absence dilatačních prvků a kluzného upevnění dochází ke zvlnění všech liniových klempířských prvků, závětrných lišt atd.;

– U střešních plášťů, které jsou nepochozí a hydroizolační povlak je pohledový, s hydrofobizovaným posypem je možno uvést jako výraznou poruchu plešatění asfaltových izolačních pasů, které má samozřejmě negativní důsledek i na životnost hydroizolace;

– Vlastní pokládka pasů – jejich nerovnoběžnost, nepravidelnost, napojování pasů, velké nebo nepravidelné asfaltové výtoky z přesahů;

– Vzhled úzce souvisí se zacházením se střením pláštěm, protože by neměl sloužit jako skladiště odložených věcí a stavebních zbytků.


 


Aesthetic troubles – from the architect ´s point of view (cosmetic troubles)


 


A building´s roof is its fifth facade, therefore this part of a building should look aesthetically pleasing.


The aesthetics of a roof are not only for the look, but they directly affect the life of the roof.


 


Flatness – of waterproofing and also the flatness of the surfaces below


 


Flatness – of sheet metal components, it is especially important to take into account the large dilational properties of Zn or TiZn sheet metal. If you don´t build in a component to compensate for this dilation and contraction, you can expect waves and unevenness.


 


For inaccessible roofs with bitumen membranes with integrated hydrophobic granules that are balding, this is not only an aesthetic trouble but it also negatively impacts the lifetime of the waterproofing.


 


Roofing work – if the felts are not parallel, irregularly spaced, poorly joined or big or irregular sections are sticking out.


 


Good aesthetics are closely connected to the treatment of the roof, in that it should not be used as a place to keep building scraps.