Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

/autor: /

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů.


Obrázky v příloze ukazují důsledky špatného skladování asfaltových hydroizolačních pásů. Základní důsledky jsou následující. V případě skladování na ležato dochází při dlouhodobém skladování ke zploštění rolí a k jejich následnému zvlnění při aplikaci. Druhým důsledkem jsou tzv. sloní nohy, které vznikají sesedáním asfaltových izolačních materiálů vlivem tepla – tj. při skladování v nevhodných podmínkách, kde jsou pásy vystaveny nadměrnému přehřívání. Dalším důsledkem může být slepování rolí v případě použití asfaltů s nižší tepelotou tání.



 • poškození vzniklá při transportu dopravními prostředky (kamiony, vlaky);
 • poškození vzniklé při tzv. malé manipulaci (pomocí vysokozdvižných vozíků, vrátků atd.);
 • poškození vzniklá při skladování – nesprávný způsob skladování, nevhodné místo pro skladování.

   


  Troubles arising from bad stocking and handling:


  During  handling and stocking it is necessary to follow some basic guidelines concerning good handling of insulation materials. If these rules are ignored it can be expected that the insulation materials will be irreversibly damaged.


   


  Pictures in the photo gallery show us the effect of bad stocking of waterproofing materials.    The basic effects are as follows: in the case that the materials are stocked laying down for a long time the materials become flattened and during installation they are wavy; the second effect is the so-called elephant foot. This effect arises from hot temperatures during stocking – i.e. stocking in unfit condition, where the rolls are under influence of  excessive overheating. The next effect can be the materials sticking together if bitumen with a low melting point is used.


   


  ·    damages can arise during  transportation (lorries, trains);


  ·    damages can arise during manipulation in stocking areas (forklift stacker, crab winch, etc.);


  ·    damages can arise during the stocking (bad stocking method, bad place for stocking).