Využití kapilárně aktivních materiálů při energetické sanaci budov

/autor: /

Při odstraňování vlhkosti ze staveb se v posledním desetiletí osvědčily materiály chovající se vůči vodě jako kapilárně aktivní. Kapilárně aktivní materiály díky své pórovité struktuře dovednou vodu okamžitě při prvním kontaktu do sebe nasát a velice rychle v sobě transportovat nebo uložit až do okamžiku svého odevzdání např. ve formě vodní páry do okolí. Tato vlastnost se využívá ve stavebnictví tam, kde to vyřeší investorovi problém.


Celý článek Ing. Jaroslava Zimy si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: Sborník konference Izolace 2011