Výzva k podání anotací odborných příspěvků a firemní prezentace na seminář Otvorové výplně stavebníc

/autor: /

René Růžička STAVOKONZULT pořádá již 6. ročník  celostátního odborného semináře „ Otvorové výplně stavebních konstrukcí „  pořádaný tradičně v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. Akce se koná ve dnech 25.- 26.října 2011 za účasti dvou odborných garantů , Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha,s.p.a Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost,   s.r.o.
Záštitu nad touto akcí převzal pan Ing. Lubomír Vais,   ředitel Státního fondu rozvoje bydlení a pan Ing. Václav Matyáš,   prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Na přípravě semináře dále spolupracují:
Česká komora autorizovaných inženýrů,Státní fond rozvoje bydlení,Svaz podnikatelů ve stavebnictví,Sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí .
Seminář je určen projektantům,   architektům,   výrobcům otvorových výplní  a    jejich komponentů  s příslušenstvím ,   stavebním,   montážním  společnostem,  stavebníkům a investorským organizacím   jako jsou stavební odbory měst a obcí   nebo bytových  družstev  a správcům  bytových fondů.
Součástí výstavních prostor semináře bude  nejen  prezentace firem dodávajících certifikované materiály, ale také  výstava věnovaná vývoji okenních profilů a skel od roku 1970 až do naší současnosti.   Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a  je  ohodnocen 2 body.
Více informací o přihlášení k účasti a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.stavokonzult.cz
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:   Uzavírka anotace přednášek a přihlášení partnerů na seminář je do 31. srpna 2011!


 


René Růžička Stavokonzult