Regenerace panelových domů na poslední chvíli

/autor: /

Již pouze do pátku 27. října máte možnost přihlásit se na druhý ročník odborné celostátní konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY konané 1.-2.11. 2006 v Hradci Králové, pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení.


Vyzvaní přednášející upozorní na chyby a nedostatky vyskytující se v projektové fázi regenerace a na praktických příkladech prokáží nerespektování závazných postupů a norem v samotném průběhu prací.


Konference je určená především pro širokou odbornou veřejnost, představitele bytových družtev a společenství vlastníků jednotek, realizačních firem a dodavatelů materiálů.


Novinkou letošního ročníku je zveřejnění anotací (stručného obsahu) jednotlivých přednášek zařazených do programu konference. Server www.izolace.cz, vám jakožto mediální patner konference, doporučuje navštívt speciální stránku s dalšími podrobnostmi o programu, přednáškách a samozřejmě on-line registrací.