Založení České hydroizolační společnosti

/autor: /

Dne 5. září 2012 se uskutečnila ustavující schůze České hydroizolační společnosti – ČHIS.
ČHIS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů. Sdružuje odborníky se specializací na konstrukce a izolace staveb. Společnost chce přispět ke komplexnímu rozvoji hydroizolační techniky. Předmětem zájmu jsou jak teoretické otázky ochrany staveb před nežádoucím působením vody, tak praktické problémy poruch hydroizolací. V programu společnosti je kromě jiného i tvorba směrnic stanovících zásady navrhování i realizace jednotlivých hydroizolačních konstrukcí.
Počítá se s aktivní účastí při formulaci českých technických norem. Pro odbornou i laickou veřejnost mohou být užitečná týmově zpracovávaná odborná stanoviska k palčivým problémům praxe.
Předsedou České hydroizolační společnosti byl zvolen Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., výkonným ředitelem Ing. Ivan Misar, PhD.
Více informací o činnosti ČHIS na www.hydroizolacnispolecnost.cz


Společné foto.


Tisková zpráva ČHIS