Zelená úsporám – novinky a technická podpora

/autor: /

V uplynulých dnech došlo k aktualizaci podmínek dotačního programu MŽP Zelená úsporám. Jako nejzásadnější vidíme změnu podmínek dotačního titulu, nově platných od 17.8.2009, které umožňují potencionálním žadatelům výrazně vyšší šanci na úspěch včetně vyšší finanční podpory. Zásadní změny:
• oblast A.2. – Dílčí zateplení – dovoluje udělat pouze jedno opatření jako např. výměnu oken nebo zateplení fasády, ale musíte tím docílit úsporu měrné potřeby tepla na vytápění nejméně 20 %
• oblast A.1. – zvýšení příspěvků na celkové zateplení
• příspěvek na celkové zateplení i pro panelové domy (pozn. upřesňující podmínky by měly být stanoveny v září 2009)
• pro jakýkoliv dům příspěvek na tepelné čerpadlo a kotle na biomasu
• u bytových domů příspěvek na tepelná čerpadla
• získání příspěvku  – dotace na energetické zhodnocení domu a zpracování projektových podkladů potřebných k žádosti o dotaci
Příslušné tepelnětechnické výpočty se provádějí podle ČSN EN ISO 13 790 s nastavením okrajových podmínek podle TNI 73 0329 (pro rodinné domy) či TNI 73 0330 (pro bytové domy).
Jako jedna ze společností, která se zabývá tepelnětechnickými a energetickými výpočty pro potřeby různých dotačních titulů, můžeme potvrdit, že opravdu došlo k výraznému zjemnění podmínek dotace.
Naše společnost se dlouhodobě pohybuje v oblastech tepelné techniky a energetiky, pro zpracování potřebných výpočtů máme k dispozici odpovídající softwarové vybavení a tým odborníků. Proto Vám nabízíme technickou podporu a přípravu technické dokumentace.
Kromě zpracování odborného posudku jsme schopni zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci k dotaci či k jakémukoli požadovanému stupni projektové dokumentace.
V případě dotazů je možné využít e-mailové adresy zelena.usporam@awal.cz či kontaktu z našeho portálu www.awal.cz.


Těšíme se na spolupráci.


Ing. Kateřina Ullmannová
vedoucí oddělení Tepelná technika, denní osvětlení a proslunění