Zpráva z konference IZOLACE 2012

/autor: /

Společnost A.W.A.L., s.r.o. letos, po dohodě s organizátorem veletrhu Střechy Praha, vybrala novou lokaci konference a to v době konání veletrhu v konferenční hale Výstaviště PVA Letňany v Praze. Nový prostor umožnil spojit návštěvu konference i veletrhu. Idea účastníky oslovila.


Celkem se zúčastnilo 166 posluchačů a 17 přednášejících, předních specialistů v oboru. Jako patron se též registrovala Fakulta architektury ČVUT.


Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení výsledků a předání cen Memoriálu A. Fajkoše.


Zásadní byla přednáška Doc. Ing. Z. Kutnara, CSc, shrnující vývoj oboru v rámci ČR.


Navrhováním střech z pohledu nových technických norem se zabýval Ing. A. Parys. Nové trendy stavební tepelné techniky v souvislostech přednesl Ing. J. Šála, CSc.


Značná část programu byla věnována ochraně před účinky vztlaku větru.


Představeny byly zkušenosti z využití impedanční defektoskopie i v netradičních aplikacích, stejně jako nové poznatky v oblasti inverzních střech.


Důležitost oboru dokumentoval Ing. J. Synek statistikou nákladovosti odstraňování vad s ohledem na vodotěsné izolace


Příspěvek Ing. P. Matouška o přímém natavování asfaltových pásů na minerálně vláknité desky rozšířil možnosti požárně bezpečných mechanicky nekotvených plochých střech.


Konference byla účastníky kladně hodnocena a udržela si vysokou návštěvnost po celou dobu. To svědčí o aktuálnosti a zajímavosti témat.


Veškeré příspěvky budeme postupně zveřejňovat ve vybraných kategoriích, tak jak tomu bylo v minulých letech.