2. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše

/autor: /

Časopis Střechy-Fasády-Izolace vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty vysokých škol – Memoriál Antonína Fajkoše 2012 – o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy.


Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. byl uznávaným mezinárodním odborníkem na problematiku plochých i šikmých střech.


Memoriál si klade za cíl přispět k popularizaci oboru střech a vyprofilování nových osobností a znalců v tomto oboru.


 Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. Studenti mohou přihlašovat své práce, projekty, detaily a semináře související se střechami. Lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací (seminární, bakalářské, magisterské, diplomové apod.), které byly zpracovány v období od 1.9.2011 do 30.8.2012.


Soutěží se ve třech kategoriích:  • grafická práce na téma STŘECHY
  • textová práce na téma STŘECHY
  • nejzajímavější detail STŘECHY.

Důraz je kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehlednost zpracování.


Podrobnější informace najdete zde.


Soutěžní práce spolu s vyplněnou přihláškou zasílejte na adresu redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace nejpozději do 15.10.2012.


Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v únoru 2013 na konferenci Izolace v Praze. Vítězné práce budou zveřejněny v časopise Střechy-Fasády-Izolace.