56. IFD Kongres 2008, 21. IFD Světová soutěž mladých pokrývačů

/autor: /

Skončila světová soutěž mladých pokrývačů, klempířů a izolatérů. Skončilo velkým úspěchem českého cechu  (Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR www.cech-kpt.cz), protože týmy klempířů a izolatérů skončily vždy na druhém místě. Je nutné poděkovat všem nadšencům, kteří nás podporovali, protože bez obrovské dávky nadšení by nebylo možné toto mistrovství v Praze zrealizovat.


Může se zdát, že takováto profesní soutěže nejsou důležitá, jsem přesvědčen o pravém opaku. Trend vzdělávání v České republice nepřeje řemeslníkům, je u nás obrovská podpora středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, ale tato podpora jde blbým směrem – jde směrem masovosti, kterou jsme již zde zažili  a máme s ní své negativní zkušenosti.
Stavební učební obory trpí nedostatek dorostu. Některé obory se ani neotvírají, jako například izolatér u některých jsou počty učňů naprosto minimální. Tyto počty jsou v jednotkách nejvýše desítkách mladých lidí. Považuji tento trend za společensky mimořádně nebezpečný. Každý z nás se již setkal se situací, kdy nemůže sehnat kvalifikovaného řemeslníka a situace bude ještě horší, když bude trvat současný trend podpory vzdělávání jen v neřemeslných oborech. Nerad bych se dožil vymření českých řemeslníků v Čechách.


Obecný názor na učňovské školství je velmi přezíravý, ale jeho hodnota je naprosto nedocenitelná, nechápu proč řemeslné obory nemají odpovídající společenskou prestiž a podporu jako ostatní střední vzdělání. Ve své znalecké praxi se setkávám s velkým množstvím poruch a problémů, které jsou způsobeny pouze nekvalifikovaností prováděcích pracovníků.


Při mistrovství světa jsem byl svědkem, jak je podporováno řemeslné vzdělávání v ostatních státech Evropy a jakou společenskou prestiž tyto obory mají. Bohužel musím konstatovat, že opět máme co dohánět, ale zase jiným směrem než je náš obecný trend. Kromě čestných výjimek cítím z oficiálních míst naprostý nezájem o tuto oblast. Všechny druhy vzdělávání jsou důležité, ale musí být v nich nějaká rovnováha není možné, aby všichni lidi byl manažery není možní, aby všichni byli dělnickou třídou, je nutné najít systém, který se bude řídit poptávkou na trhu a ne umělou podporou jednoho a zanedbáváním druhého.


Doufám, že se najde dostatečné množství nadšenců, kteří budou profesní soutěže podporovat a samozřejmě i organizovat.


Marek Novotný