Cech – tradice, která by neměla být zapomenuta

/autor: /

Cechy a všeobecně sdružování řemeslníků považuji za velmi důležitou činnost, která byla v minulosti z různých důvodů potlačována. Přerušená tradice je významnou překážkou kvalitního cechovního fungování.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cech

Základním principem fungování cechu je ochrana členů, řemeslníků před nekvalifikovanou a nekvalitní konkurencí. Cech byl vždy zárukou korektního chování vzhledem ke klientovi a zárukou kvalifikovaného řemesla.

Pro udržování kvality činnosti řemeslníků ve všech směrech, jsou pravidla, která poskytují záruku kvality, nebo serióznosti chování při prakticky každé řemeslné činnosti.

Jedním z významných fenoménů současného stavu je absence kontrolních mechanismů a absence (nebo mimořádná obtížnost) vymahatelnosti práva. Bohužel na tento společenský stav moc vlivu nemáme, ale to, co můžeme nabídnout, je autorita a vybíravost. To jsou možnosti, které můžeme veřejnosti nabídnout.

Ten, kdo je ochoten se podřídit korektním cechovním pravidlům, je schopen odpovědněji realizovat své závazky, je schopen korektně reagovat na reklamace a spolehlivě garantovat svoji dodávku.
Tedy příslušnost k cechu je synonymem pro řemeslníky, kteří o řemeslo mají zájem a snaží se jej vykonávat řádně bez vad a nedodělků a případné reklamace řešit korektně ve vztahu ke klientovi.
Při pohledu z vnějšku z oblasti laické veřejnosti je obrovským problémem identifikovat ty subjekty, řemeslníky, kteří jsou korektní, kteří umí realizovat stavební dílo v řádných termínech a v řádné kvalitě.

Významným pomocníkem je příslušnost k cechu, který má samočistící schopnost, tj. vnitřně si udržovat kvalitu a svým způsobem kázeň svých členů tak, aby cech byl službou nejen vnitřní, pro komunitu střechařských firem, ale i vnější pro veřejnost a klienty, kteří tuto službu, toto řemeslo, potřebují.
Mám tu čest oznámit vám, že jsem byl pověřen v rámci CKPT ČR (Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky) vytvořit sekci hydroizolací (vodotěsných izolací), která by soustřeďovala izolatérské firmy, které se zabývají prováděním vodotěsných izolací v rámci českého stavebního trhu.

Součástí této činnosti, kromě vytvoření členské základny, je realizace učebního oboru nebo spíše školení izolatérů v rámci současné politiky MŠMT a realizace mistrovských zkoušek v oboru hydroizolace – pro ploché střechy, spodní stavby a další oblasti, kde se tyto materiály používají.
Tato činnost povede ke zkvalitnění tohoto řemesla a zejména ke zpřehlednění trhu v této oblasti. Člen cechu se automaticky zavazuje k dodržování etických a technických pravidel fungování, což poskytuje výrazné vodítko pro potencionální zákazníky, kteří hledají seriózního dodavatele.

Velmi rád jsem přijal toto pověření a budu se velmi snažit o naplnění základních principů korektního chování v řemeslné oblasti. Proto prosím všechny, kteří mají dojem, že provádění plochých střech, izolací spodních staveb, je jejich řemeslo, aby neváhali a podpořili mě v úsilí postavit tuto sekci na nohy.
Potřebuji vás, tak abychom ukázali, že lze řemeslo vykonávat spolehlivě a s radostí z řádně provedeného díla s tím, že řemesla mají svoji nenahraditelnou hodnotu i v dnešní uspěchané době.

Ing. Marek Novotný, Ph.D., životem otlučený znalec

Přihlášky ke stažení 
Pro další informace je možné navštívit dvě www stránky, a to:

https://www.cech-kpt.cz/cz/uvod/

https://www.izolace.cz/